Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

УХВАЛА дистанційного засідання Вченої ради № 7 від 14.05.2020 р.

УХВАЛА
дистанційного засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про роботу навчального закладу в умовах карантину»

 

(Протокол № 7 від 14.05.2020 р.).

 

 Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Мирон ЖИБАК.

1.   Доповідь директора прийняти до відома.
2.   Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи з використанням усіх можливих форм і методів.
 
Відповідальні: директорат, завідувачі кафедр, НПП.

 

 

                                                 Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА
дистанційного засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про організацію освітнього процесу та завершення навчального року у ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” в умовах карантину»

 

(Протокол № 7 від 14.05.2020 р.).

Доповідачі: заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Степанія БІЛИК; завідувачка навчальним відділом, к.е.н., доц. Галина ХРИСТЕНКО.

 

  1. Інформацію доповідачів прийняти до відома.
  2. Завідувачам кафедр та навчальному відділу проаналізувати виконання навчального навантаження кожним викладачем, мати повний облік виконання педагогічного навантаження, у тому числі і занять в дистанційному режимі, за формою розробленою навчальним відділом.
  3. Завершити роботу щодо оновлення навчальних матеріалів в електронній формі на платформі Moodle з урахуванням всіх зауважень і пропозицій щодо якості їх виконання.
  4. Деканам факультетів, завідувачам кафедр та всім НПП організовано провести екзаменаційну сесію для студентів усіх спеціальностей ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» та підсумкову атестацію випускних курсів у дистанційній формі відповідно до Тимчасового порядку проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. у ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” в умовах карантину та Тимчасового порядку дистанційної роботи екзаменаційних комісій у ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” у 2019-2020 н.р. в умовах карантину.
  5. Провести перевірку на плагіат випускних робіт зі всіх спеціальностей ОС «Бакалавр».
  6. Деканам факультетів, завідувачам кафедр після пом’якшення карантину, за можливості, організувати проходження практик студентами.

  

Відповідальні: директор, заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, завідувачка навчальним відділом, декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП

  

 

                                           Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

 

УХВАЛА
дистанційного засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про зміни до Правил прийому у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на 2020/2021 н.р.»
 
(Протокол № 7 від 14.05.2020 р.).

  

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, к.і.н., доц. Богдан ЛУГОВИЙ.

 

  1. Інформацію доповідача прийняти до відома.
  2. Затвердити зміни до «Правил прийому у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на 2020/2021 н.р.».

 

Відповідальні: директор, заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії.

 

 

                                   Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

 

УХВАЛА
дистанційного засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про оплату праці в умовах карантину»
 
(Протокол № 7 від 14.05.2020 р.).

  

Доповідач: головна бухгалтерка інституту Дарія МИГДАЛЬ

  1. Інформацію доповідачки прийняти до відома.
  2. Проводити суворий режим економії та активізувати роботу всіх підрозділів і відділів з наповнення спецфонду інституту.

 

Відповідальні: директорат, завідувачі кафедр, НПП.

 

                                           Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною