Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Ухвала дистанційного засідання Вченої ради № 8 від 30.06.2020 р.

УХВАЛА
дистанційного засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Звіт директора про особливості роботи навчального закладу в умовах карантину»
 
(Протокол № 8 від 30.06.2020 р.)
 

Доповідач: директор інституту Мирон ЖИБАК.

1. Інформацію доповідача прийняти до уваги.
2. Активізувати профорієнтаційну роботу.
3. Забезпечити роботу приймальної комісії в умовах карантинних обмежень.
4. Підготувати матеріально-технічну базу до нового навчального року.

Відповідальні: директорат, завідувачі кафедр, НПП.

 

                     Учений секретар                                                                                   Ігор ФЕДУНЯК

 

УХВАЛА
дистанційного засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про завершення 2019-2020 навчального року»
 
(Протокол № 8 від 30.06.2020 р.)

Доповідачка: заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи Степанія БІЛИК.

Інформацію прийняти довідома.

З метою підготовки до 2020-2021 н.р. провести оновлення електронних навчальних курсів на платформі moodle, створити додаткові відеоматеріали для демонстрації практичних рішень.

Провести оновлення науково-педагогічними працівниками, які відповідають за викладання навчальних дисциплін відповідних спеціальностей та освітніх програм паперових (один примірник) та електронних варіантів навчально-методичних комплексів дисциплін на 2020-2021 н.р. за переліком.

Відповідальні: заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, завідувачка навчальним відділом, декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП.

 

                                       Учений секретар                                                                   Ігор ФЕДУНЯК

 

УХВАЛА
дистанційного засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про підведення підсумків роботи Вченої ради інституту за 2019-2020 н. р.»
 
(Протокол № 8 від 30.06.2020 р.).

Доповідач: учений секретар Ігор ФЕДУНЯК.

Роботу Вченої ради схвалити.

Ученому секретарю, пункти Плану роботи за 2019-2020 н.р., які не були виконані у зв’язку із карантинними обмеженнями, включити у План роботи інституту на 2020-2021 н.р. 

Відповідальні: директор, учений секретар.

 

                            Учений секретар                                                                                  Ігор ФЕДУНЯК

 

УХВАЛА
дистанційного засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про навчальні плани ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» підготовки фахівців 2020 року вступу»
 
(Протокол № 8 від 30.06.2020 р.)

Доповідач: завідувачка навчальним відділом Галина ХРИСТЕНКО.

Інформацію доповідачки прийняти до відома.

Навчальні плани ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» підготовки фахівців 2020 року вступу затвердити.

Відповідальні: заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, завідувачка навчальним відділом, декани факультетів, завідувачі кафедр.

 

Учений секретар                                       Ігор ФЕДУНЯК

 

УХВАЛА
дистанційного засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти»
 
(Протокол № 8 від 30.06.2020 р.).

Доповідач: завідувачка навчальним відділом Галина ХРИСТЕНКО.

Інформацію доповідачки прийняти до відома.

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти  затвердити.

Відповідальні: заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, завідувачка навчальним відділом, декани факультетів, завідувачі кафедр.

 

                                           Учений секретар                                                                  Ігор ФЕДУНЯК

 

УХВАЛА
дистанційного засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Затвердження нормативних документів (Положень), які регламентують діяльність інституту»
 
(Протокол № 8 від 30.06.2020 р.)

Доповідачі: учений секретар  Ігор ФЕДУНЯК, заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи Степанія БІЛИК.

Інформацію доповідачів прийняти до відома.

Затвердити положення, рекомендовані науково-методичною радою із врахуванням всіх пропозицій:

Положення про Вчену раду інституту.
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на 2020-2021 н.р.
Положення про підготовку і захист магістерської роботи у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» (зміни);
Положення про освітні програми у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»;
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті;
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»;
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»;
Положення про силабус навчальної дисципліни у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»;
Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням і дискримінації;
Положення про факультет енергетики та електротехніки;
Положення про вчену раду факультету енергетики та електротехніки;
Положення про факультет економіки і природокористування;
Положення про вчену раду факультету економіки і природокористування;
Положення про агроінженерний факультет;
Положення про вчену раду агроінженерного факультету;
Положення про наукову бібліотеку ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

Відповідальні: директорат, зав. бібліотеки, зав. кафедр, НПП.

 

                                        Учений секретар                                                               Ігор ФЕДУНЯК

 

 

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною