Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

 

 

ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ

1. Баланс бюджет: виходить щотижня /читальний зал.
 
2. Бібліотечна планета: виходить щоквартально /читальний зал.
 
3. Безпека життєдіяльності: виходить щомісячно /читальний зал.
 
4. Бюджетна бухгалтерія: виходить щотижня/ читальний зал.
 
5. Вища школа: виходить щомісячно/ читальний зал.
 
6. Вісник аграрної науки: щомісячно/ читальний зал.
 
7. Вісник пенсійного фонду: щомісячно/ читальний зал.
 
8. Вісник "Офіційно про податки": виходить щотижня /читальний зал.
 
9. Довідник спеціаліста з охорони праці: виходить щомісячно/ Ч/З
 
10. Екологічний вісник: виходить 6 разів на рік /читальний зал.
 
11. Економіка України: виходить щомісячно /читальний зал.
 
12. Економіка та держава /укр./: виходить щомісячно /читальний зал.
 
13. Електрик: виходить 10 разів на рік /читальний зал.
 
14. Кадровик України: виходить щомісячно / читальний зал.
 
15. Календар знаменних і пам’ятних дат: виходить щоквартально / Ч/З.
 
16. Мой прекрасный сад: виходить 10 разів на рік /Ч/З.
 
17. Офіційний вісник Президента України: виходить 36 разів на рік /Ч/З
 
18. Охорона праці і пожежна безпека: виходить щомісячно Ч/З.
 
19. Пропозиція: виходить щомісячно /читальний зал.
 
20. Сад і квіти: виходить щомісячно /читальний зал.
 
21. Фінанси України: виходить 6 разів на рік /читальний зал.

 

ГАЗЕТИ УКРАЇНИ

22. Бережанське віче: виходить щотижня /читальний зал.
 
23. Вільне життя: виходить щотижня /читальний зал.
 
24. Голос України: виходить 3 рази на тиждень /читальний зал.
 
25. Експрес: виходить раз на тиждень /читальний зал.
 
26. Нова Тернопільська газета: виходить раз на тиждень /ЧЗ.
 
27. Свобода: виходить два рази на тиждень /читальний зал.
 
28. Сільський господар: виходить раз на тиждень /ЧЗ.
 
29. Урядовий кур'єр: виходить 5 раз на тиждень /ЧЗ.
 

Нормативно-правова база діяльності бібліотек закладів вищої освіти

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Конституція України: Закон України від 25 квітня 2019 року 28 червня 1996 року 254к/96-ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80

Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 № 1556-VII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Про заставу: Закон України від 2 жовт.1992 р. № 2654-ХІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-12

Про інформацію: Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII 02.10.1992 № 2657-XII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Про охорону праці: Закон України від 14 жовт.1992 р. № 2694-ХІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

 

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек: Указ Президента України від 14 трав.1998 р. № 471/98

Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України: Указ Президента України від 22 берез. 2000 р. № 490/2000

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177

 

Від початку свого існування бібліотека отримувала в подарунок книги від організацій, редакцій, товариств, авторів, користувачів бібліотеки. Приємно відзначити, що традиція дарування книги в бібліотеку продовжується і в наші дні. 

Бібліотеці дарують все, що може зберігати та зберігає бібліотека: книжки, журнали, карти, альбоми, ноти тощо.

Робота з дарувальниками — найбільш захоплююча і відповідальна, оскільки з’являється можливість постійного спілкування з цікавими людьми, творчими особистостями, яскравими постатями.

Коли бібліотеці дарують книги, співробітники бібліотеки, зазвичай, звертаються до авторів або ж читачів з проханням зробити дарчий напис на подарованій книзі.

В бібліотеці сформовано колекцію подарованих книг з автографами  «Читачам бібліотеки на згадку про перебування в Бережанах».

фото 1

Завідувач кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК, професор Сергій Пастушенко передав  для користування студентам та викладачам авторські навчальні посібники, підручники та методичні вказівки. 

фото 2

Бібліотечний фонд поповнився літературою, яку подарував доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри автомобіле- і тракторобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», заслужений працівник промисловості України Олександр Кривоконь.

фото 3

Кандидат технічних наук, доцент Ігор Чвартацький,  кандидат технічних наук, доцент Іван Логуш  передали у бібліотечний фонд навчальні посібники для студентів технічних спеціальностей.

фото 4

Бібліотека регулярно проводить акції «Подаруй бібліотеці книгу», до якої долучаються читачі:

Гурська Ірина Степанівна – кандидат економічних наук, доцент.
Динька Павло Кузьмович –кандидат економічних наук, доцент, директор ННІЕЕМ.
Єрмаков Олександр Юхимович – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України (НУБіП України).
Жибак Мирон Миколайович – доктор економічних наук, професор.
Калиній Ірина Василівна – кандидат технічних наук, доцент.
Колодійчук Любомир Семенович – кандидат педагогічних наук, доцент.
Логуш Іван Володимирович – кандидат технічних наук, доцент.
Христенко Галина Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент.
Чвартацький Ігор Іванович – кандидат технічних наук, доцент.

 Ми вдячні всім за добру справу!

  

Наукова бібліотека – це самостійний структурний підрозділ ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», що сприяє навчальній, дослідницькій та культурно-освітній діяльності користувачів.
  
Завдання бібліотеки полягає у створенні, накопиченні, організації власних та збереженні світових інформаційних ресурсів, що відповідають вимогам навчального процесу і науково-дослідної роботи в навчальному закладі. Одночасно формує інформаційну культуру майбутніх спеціалістів, які будуть працювати в принципово нових умовах інформаційного суспільства.
 
Історія бібліотеки нерозривно пов'язана з історією навчального закладу, а починалася вона у 1959 році, коли у м. Бережани, згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР, організований Бережанський технікум механізації сільського господарства.
IMG 0960IMG 0965
IMG 0968бібліотека   0001
 
Спочатку це була невелика книгозбірня, фонди якої нараховували 3573 документи. В різні роки бібліотеку очолювали: Тарнавська Ельза Леонідівна, Савченко Надія Кирилівна, Біс Степан Федорович, Трач Ольга Юріївна.
 
 Обов’язки бібліотекаря виконували: Карась Марія Ярославівна, Громова-Корчинська Валентина Карлівна, Гуменюк Ірина Володимирівна,  Брославська Стефанія Леонтіївна, Лозінська Ганна Степанівна, Двуліт Лідія Володимирівна, Фльонц Дарія Петрівна, Кучмійчук Олена Віталіївна, Михайлишин Ольга Володимирівна, Малопінська Тетяна Анатоліївна. Багато років технічним працівником працювала Олексів Надія Петрівна.
 
З 2003 року і до сьогодні бібліотеку інституту очолює Наталія Михайлівна Трач, бібліотекарем читального залу працює Галина Петрівна Купа, бібліотекарем абонементу – Олена Володимирівна Трач, обов’язки бібліографа виконує Ольга Володимирівна Березюк.
бібліотека
бібліотека   0002бібліотека   0003бібліотека   0005бібліотека   0006
 
бібліотека   0008
бібліотека   0009

Дочірні категорії

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ