Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Кваліфікація випускника за спеціальністю "Агроінженерія" - ОС Бакалавр

Бакалавр із агроінженерії підготовлений як для продовження навчання на другому рівні вищої освіти (магістр) так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.

 • Випускник повинен бути готовий до вирішення таких задач професійної діяльності є:
 • вибирати раціональну схему технологічного процесу для конкретних умов;
 • вибирати технічні засоби для основних і допоміжних операцій;
 • узгоджувати параметри і режими роботи машин у технологічному процесі та технологічній лінії;
 • розробляти операційні карти на виконання операцій і процесів;
 • проектувати транспортні процеси;
 • розробляти технологічні карти ремонту машин та відновлення деталей;
 • проектувати оснащення виробничих зон і об’єктів;
 • проектувати з’єднання і механізми машин та обладнання;
 • виконувати типові конструкторські розрахунки деталей та з`єднань машин і нестандартного обладнання;
 • виконувати збірні креслення машин та обладнання на базі стандартних деталей, вузлів і агрегатів;
 • розробляти і коригувати план-графіки використання комплексів, машин, обладнання;
 • організовувати технічне обслуговування і діагностування машин;
 • підбирати матеріали та режими для ремонту і відновлення деталей;
 • розраховувати та оцінювати показники використання машинного парку в галузях підприємства;
 • контролювати якість виконання механізованих робіт та продукції;
 • визначати відповідність режимів роботи машин їх конструктивним особливостям;
 • підбирати машини та комплектувати машинні агрегати у наявних типових технологічних лініях виробництва продукції рослинництва і тваринництва;
 • визначати технічний стан тракторів, автомобілів та агрегатів складної техніки.

Бакалавр  із агроінженерії може обіймати наступні посади, що відповідає Державному класифікатору професій:

інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку;

інженер з експлуатації машинно-тракторного парку;

інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів;

інженер з механізації трудомістких процесів;

інженер-конструктор (механіка);

інженер-технолог (механіка);

інженер з організації експлуатації та ремонту;

інженер з охорони праці;

інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва.

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ