Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Кваліфікація випускника за спеціальністю "Агроінженерія" - ОС Магістр

Магістр зі спеціальності 208 «Агроінженерія» підготовлений як для продовження навчання на третьому рівні вищої освіти (доктор філософії) на основі ступеня магістра, так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.

Випускник готовий до вирішення таких задач професійної діяльності:

 • розробляти технологічні карти виробництва с.-г. продукції;
 • теоретично обґрунтовувати вибір енергетичних засобів машин та обладнання для комплектування машинних агрегатів, технологічних ліній, комплексів машин;
 • розробляти операційні карти на виконання технологічних процесів та операцій;
 • теоретично обґрунтовувати вибір робочих органів та режимів роботи машин для конкретних технологічних процесів і операцій;
 • розробляти технічні умови, стандарти і технічний опис нових засобів для механізації технологічних процесів;
 • розробляти нові методи і технічні засоби дослідження параметрів і режимів технологічних процесів, машин та обладнання;
 • розробляти план-графіки технічного обслуговування і ремонту машин;
 • визначати потребу в трудових, матеріальних і фінансових ресурсах на технічне обслуговування і ремонт машин;
 • проектувати процеси ремонту машин та відновлення деталей;
 • розраховувати потребу та підбирати обладнання цехів і дільниць з обслуговування та ремонту машин;
 • виконувати технологічні та конструкторські розрахунки і креслення робочих органів, вузлів і агрегатів машин та обладнання;
 • проводити стендові, польові та виробничі дослідження машин та обладнання;
 • визначати перспективні напрями використання і надання послуг аграрного сервісу;
 • обґрунтовувати вибір шляхів та засобів забезпечення паливо-мастильними матеріалами;
 • визначати вартість та собівартість ремонту машин і обладнання;
 • реалізовувати заходи з охорони праці та навколишнього середовища;
 • співставляти конструктивні та технологічні рішення машин і агрегатів та оцінювати їх технічний рівень;
 • визначати показники надійності машин;
 • здійснювати ергономічне оцінювання машин;
 • аналізувати умови праці виробничого персоналу на відповідність їх чинній систем і стандартів безпеки праці;
 • удосконалювати конструкції машин і їх робочі органи;
 • аналізувати світові технології та можливості їх застосування у вітчизняному виробництві;
 • обґрунтовувати і намічати шляхи економії матеріальних та фінансових ресурсів на експлуатацію машинного парку підприємства;
 • розраховувати економічну ефективність використання нових засобів механізації технологічних процесів;
 • аналізувати причини порушення агрозоотехнічних та інших нормативних вимог під час виконання механізованих технологічних процесів, розробляти заходи щодо їх попередження;
 • проводити маркетинг щодо надання послуг із використання машинно-тракторного парку;
 • укладати договори на виконання механічних робіт, технічного сервісу;
 • здійснювати патентний пошук, оформлення заявок на рацпропозиції і винаходи;
 • користуватись законодавчими, юридично правовими та відомчими нормативними документами під час бізнес-планування та прийняття рішень;
 • аналізувати вплив машинних технологій на екологічний стан навколишнього середовища;
 • створити та обладнати дільницю для технологічного налагодження машинно-тракторних агрегатів;
 • виконувати метрологічну повірку основних засобів вимірювань;
 • визначати технічний стан тракторів, автомобілів, систем і агрегатів складної техніки;
 • встановлювати і усувати причини відказів та несправностей машин;
 • проводити дефектування деталей та визначати їх придатність до подальшого використання.

Магістр із спеціальності 208 «Агроінженерія» може обіймати наступні посади, що відповідає Державному класифікатору професій:

інженер-дослідник із механізації сільського господарства;

молодший науковий співробітник (інженерна механіка);

науковий співробітник (інженерна механіка);

науковий співробітник-консультант (інженерна механіка);

інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку;

інженер з експлуатації машинно-тракторного парку;

інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів;

інженер з механізації трудомістких процесів;

інженер-конструктор (механіка);

інженер-технолог (механіка);

молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи);

науковий співробітник (галузь інженерної справи);

науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи);

інженер з організації експлуатації та ремонту;

інженер з охорони праці;

інженер з патентної та винахідницької роботи;

інженер-дослідник;

інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва.

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ