Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Кваліфікація випускника за спеціальністю "Садово-паркове господарство" - ОС Бакалавр

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник з професійною кваліфікацією «Бакалавр з садово-паркового господарства» може працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт:

3212 – Фахівець садово-паркового господарства,

2149.2 – Інженер садово-паркового господарства,

2213.2 – Фахівець з квітникарства,

2213.2 – Інженер з рекреаційного благоустрою,

15422 – Озеленювач,

17530 – Робітник зеленого будівництва,

18103 – Садівник.

Інтегральною компетентністю бакалавра з садово-паркового господарства є здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі вирощування декоративних рослин, фітодизайні та флористиці, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів рослинництва, ландшафтної архітектури, садово-паркового будівництва та екології і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1. Базові знання зі спеціалізованих підрозділів аграрної науки (екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та селекції декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, агротехніки вирощування декоративних рослин, проектування, формування та експлуатація компонентів садово-паркових об’єктів, захисту декоративних рослин від шкідників та хворіб, механізації садово-паркових робіт і т. інше)

2. Практичні навички з принципів розмноження та вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті, проектування, створення і експлуатації об’єктів садово-паркового господарства

3. Уміння продемонструвати знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, теорій і правил вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин, проектування, створення та експлуатації компонентів рослинних угруповань та інженерно-технічного обладнання в об’єктах садово-паркового господарства

4. Уміння застосовувати знання та розуміння процесів фізіології декоративних рослин і технології формування об’єктів садово-паркового господарства для розв’язання виробничих технологічних задач

5. Уміння застосовувати знання екологічних і морфобіологічних особливостей та розуміння фізіологічних процесів вирощування декоративних рослин відкритого і закритого ґрунту для розв’язання виробничих технологічних задач

6. Навички оцінювання, інтерпретації та синтезу теоретичної інформації та практичних виробничих і дослідних даних у галузі садово-паркового господарства

7. Досягти необхідних стандартів знань та умінь із садово-паркового господарства, які надають можливості продовжити навчання на наступному циклі вищої освіти

8. Навички презентації наукового матеріалу та аргументів письмово/усно для проінформованої аудиторії

9. Обчислювальні уміння та навички оброблення дослідних даних, пов’язаних із інформацією вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин, проектування, створення та експлуатації компонентів рослинних угруповань та інженерно-технічного обладнання в об’єктах садово-паркового господарства

10. Навички безпечного використання агрохімікатів і пестицидів, беручи до уваги їх хімічні і фізичні властивості та вплив на навколишнє середовище

11. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, зокрема сучасні досягнення у формуванні об’єктів садово-паркового господарства

12. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності в галузі садово-паркового господарства

13. Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати коло проблем та задач під час вирощування декоративних рослин та формування садово-паркових рослинних угруповань

14. Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоювати нові напрями, використовуючи здобуті знання у галузі садово-паркового господарства

15. Уміння застосовувати знання та навички для проведення робіт з обліку зелених насаджень, збереження та охорони біологічного різноманіття на об’єктах садово-паркового господарства, підвищення їх екологічного потенціалу

16. Навички розроблення концептуальних та інноваційних проектних рішень з планування комплексних зелених зон міста, об’єктів ландшафтної архітектури та дизайну зовнішнього середовища

17. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих ситуаціях.

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ