Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

План роботи вченої ради інституту на 2017-2018 н.р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут»
___________ проф. Жибак М.М.
________________2017 р.

План роботи Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут»
на 2017 - 2018 н.р.

Засідання Вченої ради № 1 (31.08.2017 р.)

1.1. Аналіз вступної кампанії та перспективи розвитку інституту.                       

Доповідач: в.о директора інституту, к.т.н., д.пед.н., проф. Горбатюк Р.М.

1.2.Про основні результати освітнього процесу за 2016-2017 н.р., проблеми та перспективи його організації у 2017-2018 н.р.                       

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н. Русиняк М.О.; декани факультетів, к.т.н., доц. Клендій М.Б., к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В.

1.3. Затвердження плану роботи Вченої ради інституту на 2017-2018 н.р.                      

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

1.4. Різне              

 

Засідання Вченої ради № 2 (13.09. 2017 р.)

2.1. Щодо підготовки загальних зборів трудового колективу інституту по рекомендації Вченій раді НУБіП України кандидатур для обрання на посаду директора ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”.

Доповідач: голова профспілкової організації, ст. викл. Зайчук В.М.

 

Засідання Вченої ради № 3 (18.10.2017 р.)

3.1. Про зміни до складу Вченої ради.

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

3.2.  Вибори Голови Вченої ради.                    

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

3.3. Про зміни до організації навчального процесу.             

Доповідач: в.о. зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М.

3.4. Про підсумки роботи комісії відповідно до довідки «Про результати вивчення стану справ з окремих питань діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» та окремі зміни в структурі інституту.                

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

3.5. Різне.

 

Засідання Вченої ради № 4 (30.11.2017 р.)

4.1. Про підсумки діяльності та поточні завдання інституту.                     

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

4.2. Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Лісового і садово-паркового господарства» за ініціативною науковою тематикою.              

Доповідач від кафедри.

4.3. Про план заходів щодо реалізації програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2018 рік.            

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

4.4. Стан культурно-виховної роботи в інституті.                

Доповідач: завідувач відділу  гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.

4.5. Різне. 

 

Засідання Вченої ради № 5 (29.12.2017 р.)

5.1. Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

5.2. Обрання за конкурсом на заміщення посад (таємне голосування).

5.3. Про фінансовий стан інституту.                 

Доповідач: головний бухгалтер інституту Мигдаль Д.М.

5.4    Різне.

           

Засідання Вченої ради № 6 (30.01.2018 р.)

6.1. Про підсумки діяльності за семестр та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

6.2. Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Гуманітарних дисциплін» за ініціативною науковою тематикою.                    

Доповідач від кафедри.

6.3. Про навчально-науково-інноваційну роботу в інституті за 2017 р.                

Доповідач: зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

6.4. Про підсумки навчальної та методичної роботи за І-й семестр 2017-2018 н.р.         

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.; зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М.

6.5. Про стан практичної та курсової підготовки.                

Доповідачі: зав. підрозділу навчально-виробничої діяльність та професійно-технічної освіти, к.т.н., доц. Логуш І.В.; методист к.т.н., доц. Ліннік А.Ю.

6.6. Різне.       

      

Засідання Вченої ради № 7 (27.02.2018 р.)

7.1. Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

7.2. Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування» за ініціативною науковою тематикою.               

Доповідач від кафедри.

7.3. Про міжнародну діяльність інституту: сьогодення, перспективи розвитку.

Доповідач: координатор міжнародних програм, к.т.н., доц. Фльонц О.В.

7.4. Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті економіки і природокористування.                       

Доповідач: декан факультету, к.е.н., доц.Ярема Л.В.

7.5. Різне.

 

Засідання Вченої ради № 8 (27.03.2018 р.)

8.1. Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

8.2. Стан справ, напрямки розвитку та наукові доповіді кафедр «Енергетичних машин та технічного сервісу в АПК» і «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання»  за ініціативними науковими тематиками.             

Доповідачі від кафедр.

8.3. Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті агроінженерії та енергетики.                       

Доповідачі: декан факультету, к.т.н., доц. Чвартацький І.І.; заступник декана, к.т.н., доц. Бунько В.Я.

8.4. Про стан та завдання подальшого підвищення публікаційної активності співробітників ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» у виданнях міжнародних наукометричних баз.

Доповідач: зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

8.5. Про студентську наукову роботу.            

Доповідач: провідний фахівець з наукової роботи студентів відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, к.т.н., доц. Фльонц І.В.

8.6       Різне.             

 

Засідання Вченої ради № 9 (24.04.2017 р.)

9.1. Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

9.2. Стан справ, напрямки розвитку та наукові доповіді кафедр «Інформаційних технологій та вищої математики» й «Енергетики і автоматики» за ініціативними науковими тематиками.      

Доповідачі від кафедр.

9.3. Про сьогодення і перспективи поліпшення роботи наукової бібліотеки інституту.            

Доповідач: зав. бібліотекою Трач Н.М.

9.4. Про організацію роботи студентського самоврядування інституту.

Доповідачі: завідувач відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.; голова студентської ради Полякова О.О.

9.5       Різне. 

 

Засідання Вченої ради № 10 (29.05.2018 р.)

10.1. Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

10.2. Стан справ та напрямки розвитку кафедр «Обліку і аудиту» і «Економіки підприємства». Наукова доповідь кафедри «Обліку і аудиту» за ініціативною науковою тематикою.            

Доповідачі від кафедр.

10.3. Про навчально-виробничу діяльність.                 

Доповідач: зав. підрозділу навчально-виробничої діяльність та професійно-технічної освіти, к.т.н., доц. Логуш І.В.

10.4. Про стан матеріально-технічної бази інституту.

Доповідач: заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В.

10.5 Різне.

 

Засідання Вченої ради № 11 (26.06.2018 р.)

11.1. Про підсумки діяльності за семестрта поточні завдання інституту.               

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

11.2.  Стан справ, напрямки розвитку та наукові доповіді кафедр «Загальноінженерної підготовки» і «Машиновикористання та технологій в с.г.» за ініціативними науковими тематиками.

Доповідачі від кафедр.

11.3. Підсумки навчальної і методичної роботи за ІІ-й семестр 2017-2018 н.р.

Доповідачі: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.; перший заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

11.4. Про результати профорієнтаційної роботи.                    

Доповідачі: декани факультетів, к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Чвартацький І.О.; зав. відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи, к.пед.н., доц. Островська Н.Д.

11.5.  Про виконання плану роботи та рішень Вченої ради за 2017-2018 н.р.                     

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

11.6. Різне.

           

НА ЗАСІДАННЯХ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТАКОЖ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:

  • Атестаційні справи викладачів інституту щодо рекомендацій з присвоєння вчених звань;
  • Обрання за конкурсом НПП відповідно до Закону України "Про вищу освіту";
  • Рекомендації до друку видань;
  • Рекомендації щодо затвердження наукових тем та призначення керівників і консультантів кандидатських і докторських робіт;
  • Акредитаційні та ліцензійні справи;
  • Затвердження навчальних планів та положень;
  • Зміни у навчальних планах;
  • Інші питання щодо діяльності інституту.

 

Затверджено Вченої радою ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут» від 31.08.2017 р. протокол № 1 із змінами та доповненнями від 30.11.2017 р. протокол №4.

Примітка: дати та план роботи можуть уточнюватися!

Учений секретар доц. І.О. Федуняк

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ