Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Нормативні документи інституту

УСТАНОВЧІ

Положення про ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

Пложення про вчену раду інституту

Пложення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Колективний договір на 2019-2023р.р.

 


 

СТРУКТУРА

Положення про структурний підрозділ з навчально-виробничої діяльності та професійно-технічної освіти ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

Положення про наукову бібліотеку"

 Положення про факультет економіки і природокористування 

 Положення про директорат 

 Положення про раду роботодавців 

 Положення про вчену раду факультету економіки і природокористування 

 Положення про факультет енергетики та електротехніки 

 Положення про вчену раду факультету енергетики та електротехніки

 Положення про раду роботодавців факультету енергетики та електротехніки 

  


 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 Додатки до Положення про забезезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

 


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Положення про наукову діяльність та порядок виконання ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт 

 Положенння про науково-технічну раду 

 Положенння про студентський науковий гурток 


 

ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА

 Положення про порядок проведення пісумкової атестації випускників відділу довузівської підготовки 

 Положення Всеукраїнські олімпіади ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” для професійної орієнтації вступників 


 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 Положення про науково-методичну раду ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” 


 

ВІДДІЛИ

 Положення про навчальний відділ ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” 

  Положення про відділ навчально-науково-інноваційної діяльності ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” 

  Положення про відділ гуманітарної освіти, виховання та студентських справ ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”


 

ІНШІ ДОКУМЕНТИ

 

 


 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРАЦІВНИКУ

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ