Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Освітня діяльність інституту

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ

 

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

  • Перший рівень вищої освіти (Бакалавр)
  • Другий рівень вищої освіти (Магістр)

 

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

  • База практик
  • Види практик

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

 

СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  

  • ОС Бакалавр
  • ОС МАгістр

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ