Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Електронна бібліотека

Електронна бібліотека ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут" створена у 2020 році та надає доступ до повних текстів навчально-методичної та наукової літератури для забезпечення навчально-виховного процесу в інституті.
    Містить понад 1000 документів, серед них:

- монографії
- навчальні посібники та підручники ·        
- навчально-методичні матеріали (методичні матеріали до  виконання лабораторних і практичних робіт, конспекти лекцій).

 

Електронна бібліотека НУБіП України https://nubip.edu.ua/node/17325

Електронний каталог бібліотеки НУБіП України

http://irb.nubip.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=NUBIP&P21DBN=NUBIP

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ