Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

ЗАКОНОДАВСТВО

Нормативно-правова база діяльності бібліотек закладів вищої освіти

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Конституція України: Закон України від 25 квітня 2019 року 28 червня 1996 року 254к/96-ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80

Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 № 1556-VII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Про заставу: Закон України від 2 жовт.1992 р. № 2654-ХІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-12

Про інформацію: Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII 02.10.1992 № 2657-XII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Про охорону праці: Закон України від 14 жовт.1992 р. № 2694-ХІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

 

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек: Указ Президента України від 14 трав.1998 р. № 471/98

Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України: Указ Президента України від 22 берез. 2000 р. № 490/2000

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ