ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету


          
A
A
A

Навчально-методична робота кафедри економіки підприємства

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства забезпечують викладання дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». Всі навчальні дисципліни, що викладаються НПП кафедри економіки підприємств, забезпечені навчальними підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами, методичними вказівками до самостійної роботи студентів. НПП кафедри розроблено навчально-методичні  комплекси у вигляді електронних курсів системи дистанційного навчання Moodle.

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ

Політекономія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Менеджмент, Маркетинг, Стратегія підприємства, Економічна теорія, Економіка і організація інноваційної діяльності, Основи біржової діяльності, Економіка підприємства, Економіка праці і соціально-трудові відносини, Регіональна економіка, Організація виробництва, Соціологія праці, Економіка сільського господарства, Міжнародна економіка, Планування і контроль на підприємстві, Організація агробізнесу, Економіка природокористування, Економіка аграрного виробництва, Економіка лісового і садово-паркового господарства, Основи економічної теорії, Управління витратами, Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків, Управління якістю сільськогосподарської продукції, Організація і планування виробництва в агарних формуваннях, Потенціал і розвиток підприємства, Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в АПК, Економіка сільських громад, Правова культура особистості, Правознавство, Екологічне право, Розміщенні продуктивних сил, Міжнародна екологічна політика, Етика бізнесу, Основи туризмознавства. Вступ до фаху, Правове регулювання туристичної діяльності, Екологізація туристичної діяльності, Економіка туристичного підприємства, Організація зеленого (сільського) туризму, Активний туризм, Заповідна справа, Туристичне краєзнавство, Організація готельного і ресторанного господарства.

ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ

Виробнича економіка, Економіка розвитку, Корпоративна соціальна відповідальність, Управлінська економіка, Конкурентоспроможність підприємства, Моделювання в управлінні виробничими системами, Бізнес-планування підприємницької діяльності, Управління проектами, Міжнародна торгівля, Кон'юнктура галузевих ринків, Соціальна економіка, Макроекономічна політика, Оцінка ризиків в агробізнесі, Глобальна економіка, Біржовий ринок, Аграрна політика, Економіка технологічних систем, Економіка енергетики, Законодавство і право АПК і ЗЕД, Техніко-економічне обґрунтування інноваційних проектів в електроенергетиці.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ