Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Студентський науковий гурток "Агроінженерії та біотехнологій"

Студентський науковий гурток «Агроінженерії та біотехнологій».
Науковий керівник – канд. техн. наук, доцент Ліннік Андрій Юрійович.
Рік створення – 2020 р.
 
Студентський науковий гурток «Агроінженерії та біотехнологій» створений та здійснює діяльність на кафедрі машиновикористання та технологій в сільському господарстві, має в своєму складі тематичні групи, що працюють за ініціативною тематикою наукової роботи кафедри № 0120U10182 - Вивчення сучасних енергозберігаючих технологій в сільськогосподарському виробництві та машинобудуванні.
Основна мета гуртка «Агроінженерії та біотехнологій» полягає у розвитку та популяризації інноваційних підходів та технологій у галузі сільського господарства. Гурток зосереджується на вивченні технічних та біологічних аспектів розвитку аграрної галузі, зокрема на застосуванні сучасних машин, устаткування та біотехнологій у вирощуванні рослин та тварин.
Метою гуртка є навчання учасників застосовувати передові технології в аграрному виробництві, використовуючи високі стандарти технічної ефективності та стійкості до зовнішніх факторів. Учасники гуртка також вивчають питання, пов'язані з розвитком інноваційних сільськогосподарських технологій, зокрема в області біотехнології, що може привести до покращення якості продуктів та підвищення продуктивності сільського господарства. Гурток проводить семінари, майстер-класи та тренінги для учасників, на яких обговорюются питання вирощування рослин та тварин, використання сучасного обладнання та устаткування в сільському господарстві, а також інші питання, пов'язані з аграрним виробництвом.
 
Мета роботи гуртка є підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу, розширення загального та професійного світогляду. Науково-дослідна робота студентів поєднує науково-педагогічну роботу співробітників кафедри з самостійністю студентів у процесі безпосереднього проведення наукових досліджень та у подальшій підготовці до таких наукових заходів як конференції, конкурси, олімпіади, виставки тощо.
 
 
ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА «АГРОІНЖЕНЕРІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ»:
 
 №                                                         Тематична група      Керівники     
1. Удосконалення конструкції жаток для збирання кукурудзи на зерно в зимовий період.  
Диня В.І.;
Фльонц О.В.
 
2. Дослідження якісних показників роботи теплогенератора на твердому паливі.  
Білик С.Г.;
Ліннік А.Ю.
 
3. Дослідження раціональної технології вирощування енергетичних дикоростучих рослин в Західному Лісостепу України.  
Носко В.Л.;
Кирик О.М.
 
4. Дослідження технології збирання коренеплодів та конструктивних особливостей збиральних машин.  
Дубчак Н.А.;
Ліннік А.Ю.
 
 
Заходи, що проводяться в межах гуртка:
1. Щомісячні засідання членів наукового гуртка (згідно графіка);
2. Підготовка наукових доповідей на наукові конференції, тез доповідей та наукових статей;
3. Відвідування провідних та регіональних аграрних господарств та організацій.
 
Концепція подальшого розвитку гуртка:
- пошук актуальних напрямків дослідження та розширення їх на тематику;
- практичне впровадження проведених досліджень в в умовах адаптивного і інформаційного землеробства;
- участь студентів у міжнародних наукових конференціях та грантах на проведення спільних досліджень;
- розробка дослідних зразків або діючих моделей і макетів обладнання.
 

Звіт роботи гуртка за 2022-2023н.р..

 
 
 
РЕЗУЛЬТАТИ
РОБОТИ ГУРТКА
  
2023-2024н.р.:
 
2022-2023н.р.:
- 30.11.2022 р. Вітаємо студентів гуртківців з успішним захистом бакалаврських робіт В. Кучкудан, П. Стецький. 30 листопада 2022р;
        - Технологічні процеси обробки ґрунту (Килин Р., гр. М-51М, керівник к.т.н., доцент Білик С.Г.);
        - Аналіз комплексу машин для збирання соломи з поверхні поля (Килин Р., гр. М-51М, керівник к.т.н., доцент Диня В.І.);
  
2021-2022н.р.:
- 30.11.2021 р. Вітаємо з успішним захистом магістерських робіт студентів гуртківців Т. Кохановича, А. Пакулу, Т. Борецького, В. Громосяка, В. Онищука, В. Свістильницького, О. Канаховського, І. Проця, В. Вовчука!;
 
2020-2021н.р.:
22.02.2021 р. Гуртківці під керівництвом керівників гуртка підготовили матеріали та прийняли участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» на базі ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», з доповіддями на теми:
- Аналіз технологічного процесу видалення залишків гички (Канаховський Олег, керівник к.т.н., доцент Дубчак Н.А.);
- Аналіз динаміки взаємодії очисника з голівкою коренеплоду (Коханович Тарас, керівник к.т.н., доцент Ліннік А.Ю.).
- 5.11.2020 р. Гуртківець Воробець О., під керівництвом к.т.н., доцента Білик С.Г. підготовив матеріали та прийняв участь у І міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» на базі ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», з доповіддю на тему «Основні технологічні етапи вирощування та збирання цукрового буряка».

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ