Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

План роботи вченої ради інституту на 2020-2021 н.р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Вченої ради ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут»,

доктор економічних наук, професор

__________ проф. Мирон ЖИБАК

________________2020 р.

План роботи Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

на 2020 – 2021 н.р.

 

Засідання Вченої ради № 1 (08.09.2020 р.)

 1. 1Про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу інституту в 2019/2020 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік в умовах пандемії.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

 1. 2Про організацію освітнього процесу у першому семестрі 2020/2021 навчальному році.

Доповідачка: завідувачка навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М.

 1. 3Стан матеріально-технічної бази інституту та охорона праці в умовах пандемії.

Доповідач: заступник директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В.

 1. 4Про затвердження плану роботи Вченої ради інституту на 2020/2021 н.р.

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

 1. 5Різне.

Засідання Вченої ради № 2 (01.10.2020 р.)

2.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

2.2Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри гуманітарних дисциплін за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

2.3. Рекомендації до присвоєння вчених звань (таємне голосування).

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

2.4 Різне.

Засідання Вченої ради № 2.1 (29.10.2020 р.)

2.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

2.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

2.3 Про навчально-виробничу діяльність та стан практичної і курсової підготовки.                      

Доповідач: зав. підрозділу навчально-виробничої діяльність та професійно-технічної освіти, к.т.н., доц. Логуш І.В.                 

2.4 Різне.

Засідання Вченої ради № 3 (26.11.2020 р.)

3.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

3.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

3.3 Про навчально-науково-інноваційну роботу в інституті.  

Доповідачка: зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

3.4 Різне.

 

Засідання Вченої ради № 4 (24.12.2020 р.)

4.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

4.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри енергетики і автоматики за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

4.3 Про роботу наукової бібліотеки інституту.

Доповідач: директор наукової бібліотеки.

4.4 Різне.       

 

Засідання Вченої ради № 5 (28.01.2021 р.)

5.1 Про підсумки діяльності за семестр та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

5.2 Про підсумки навчальної та методичної роботи за І-й семестр 2020/2021 н.р.   

Доповідачі: заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.; зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М.

5.3 Про фінансовий стан інституту.                    

Доповідачка: головна бухгалтерка інституту Мигдаль Д.М.

5.4Різне.

Засідання Вченої ради № 6 (25.02.2021 р.)

6.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

6.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри інформаційних технологій та вищої математики за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.       

6.3 Стан культурно-виховної роботи та організація роботи студентського самоврядування в інституті.

Доповідачі: завідувач відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.; голова студентської ради.

6.4 Різне.

Засідання Вченої ради № 7 (25.03.2021 р.)

7.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                      

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

7.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри обліку і аудиту за ініціативною науковою тематикою.        

Доповідач від кафедри.

7.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті економіки і природокористування.                   

Доповідачка: декан факультету, к.е.н., доц. Ярема Л.В.

7.4 Різне.

 

Засідання Вченої ради № 8 (29.04.2021 р.)

8.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

8.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри загальноінженерної підготовки

за ініціативною науковою тематикою.    

Доповідач від кафедри.

8.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті енергетики та електротехніки.

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Бунько В.Я.

8.4 Про студентську наукову роботу.                  

Доповідач: провідний фахівець з наукової роботи студентів відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, к.т.н., доц. Фльонц І.В.

8.5 Різне.    

               

Засідання Вченої ради № 9 (27.05. 2021 р.)

9.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

9.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві за ініціативною науковою тематикою.         

Доповідач від кафедри.

9.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на агроінженерному факультеті.

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Чвартацький І.І.

9.4 Різне.

 

Засідання Вченої ради № 10 (24.06.2021 р.)

10.1 Про підсумки діяльності за семестр та поточні завдання інституту.                  

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

10.2 Підсумки навчальної та методичної роботи за ІІ-й семестр 2020/2021 н.р.

Доповідачі: заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц.           Білик С.Г.; зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М.

10.3 Про результати профорієнтаційної роботи.            

Доповідачі: декани факультетів к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Чвартацький І.О., к.т.н., доц. Бунько В.Я.

10.4 Про виконання плану роботи та рішень Вченої ради за 2020/2021 н.р.             

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

10.5 Різне.

НА ЗАСІДАННЯХ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТАКОЖ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:

 • атестаційні справи викладачів інституту щодо рекомендацій з присвоєння вчених звань;
 • обрання за конкурсом відповідно до Закону України "Про вищу освіту";
 • рекомендації до друку видань;
 • рекомендації щодо затвердження наукових тем та призначення керівників і консультантів кандидатських і докторських робіт;
 • акредитаційні та ліцензійні справи;
 • затвердження навчальних планів та положень;
 • зміни у навчальних планах;
 • інші питання щодо діяльності інституту.

Примітка: дати та план роботи можуть уточнюватися!

Учений секретар                                                                                    Ігор ФЕДУНЯК

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ