Стандарти вищої освіти ОС Магістр

Надрукувати

Стандарти вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

Затверджені Міністерством науки і освіти України стандарти вищої освіти для освітнього ступеня  «Магістр»

 Галузь знань   Спеціальність
 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
20 Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія

 

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка