Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
A
A
A

Ухвала Вченої ради №3 від 28.10.2021 р.

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»
(Протокол № 3 від 28.10.2021 р.)

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М. 

1.Інформацію доповідача прийняти до уваги.
2. Завершити щеплення всіх працівників інституту від COVID-19.
3. Провести роз’яснення серед студентів про ймовірність високого ступеня захворювання коронавірусною інфекцією в разі відсутності щеплень.
4. Заступнику директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку та адміністративно-господарської діяльності Петру МАТВІЇШИНУ, приділити особливу увагу проведенню заходів пов’язаних із захистом учасників навчального процесу від COVID-19 та дотриманні загальноприйнятих правил на період карантину.
5. Особливу увагу звернути на якість дистанційного навчання та відвідування студентами онлайн-занять.
6. Ущільнити графік навчального процесу у зв’язку з відсутністю коштів на енергоносії.
7. Деканатам та НПП бути готовим до можливого проведення заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру в дистанційному режимі.
8. Підготувати комплекси теоретичних курсів з практичного навчання в онлайн-режимі.
9. Покращити форми й методи профорієнтаційної роботи.

 Відповідальні: директорат, завідувачі кафедр, НПП.

 

                        Учений секретар                                                                                                                  Ігор ФЕДУНЯК

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
Наукова доповідь кафедри прикладної механіки та технічного сервісу за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Теоретико-експериментальне дослідження взаємодії частинок оброблюваного матеріалу із робочими органами транспортно-технологічних сільськогосподарських машин».
(Протокол № 3 від 28.10.2021 р.)

Доповідач: к.т.н., доц. Клендій М.Б.

 1. Наукову доповідь кафедри прикладної механіки та технічного сервісу за ініціативною науковою тематикою прийняти до відома.

 Відповідальні: директор, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри.

                          Учений секретар                                                                                                                   Ігор  ФЕДУНЯК

 

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про роботу наукової бібліотеки інституту»
(Протокол № 3 від 28.10.2021 р.)
 

Доповідачка: в.о. директорки наукової бібліотеки, к.е.н, доц. Качмар О.В.

1. Інформацію доповідачки прийняти до уваги.
2. Покращувати бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів, проводити оптимізацію комплектування фонду.
3. Продовжувати роботу щодо наповнення, вдосконалення інституційного репозиторію ВП НУБіП «БАТІ» (цифрова бібліотека «DSpace.Bati»).
4. Розпочати роботу над створенням власного електронного каталогу та автоматизації бібліотечних процесів.
5. Рекомендувати призначити Качмар О.В. на посаду директорки наукової бібліотеки.

 Відповідальні: директор, заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. підрозділу навчально-виробничої діяльності та професійно-технічної освіти, декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП.

                            Учений секретар                                                                                                                  Ігор  ФЕДУНЯК

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ