Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

УХВАЛА засідання Вченої ради № 3 від 31.10.2022 р.

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»
(Протокол № 3 від 31.10.2022 р.)
 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

    1. Інформацію директора прийняти до уваги.
    2. Внаслідок збройної агресії росії, особливу увагу звертати на економію енергоносіїв у всіх навчальних корпусах та виробничих приміщеннях.
    3. Особливу увагу приділити відвідуванню занять здобувачами вищої освіти на очній формі навчання та строго дотримуватись графіку дистанційного навчання.
     4. Завершити впорядкування документації за результатами вступної кампанії 2022 р.
    5. Тримати на контролі питання акредитації освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
 

 Відповідальні: директорат, завідувачі кафедр, НПП.

 

                                                     Учений секретар                                       Ігор ФЕДУНЯК

 

 
УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Наукова доповідь кафедри гуманітарної освіти і туризму за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Формування та розвиток історико-культурних процесів в Галичині ХІХ–ХХІ ст.»
(Протокол № 3 від 31.10.2022 р.)

Доповідач: к.і.н., доц. Луговий Б.В.

     1. Наукову доповідь кафедри гуманітарної освіти і туризму за ініціативною науковою тематикою прийняти до відома.

 Відповідальні: директор, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри, НПП.

                                                       Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

 

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
 «Про роботу науково-педагогічного колективу  агроінженерного факультету щодо організації наукового, навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази»
 (Протокол № 3 від 31.10.2022 р.)

 

Доповідач: декан агроінженерного факультету, к.т.н., доц. Чвартацький І.І.

1. Доповідь декана про роботу науково-педагогічного колективу агроінженерного факультету щодо організації наукового, навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази прийняти до відома.

 2. Визначити наступні завдання факультету на 2023 рік:

  • покращити наукову й методичну роботу в плані видання статей у міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science), монографій, підручників та посібників;
  • завершити підготовку акредитаційних матеріалів ОП «Лісове господарство»;
  • оновити електронні курси, які розміщені на платформі Moodle;
  • особливу увагу приділити профорієнтаційній роботі, до якої підключити кожного працівника факультету;
  • покращити матеріально-технічне і методичне забезпечення.

 Відповідальні: директор, заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. підрозділу навчально-виробничої діяльності та професійно-технічної освіти, декан факультету, завідувачі кафедр, НПП.

 

                                              Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ