Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

УХВАЛА засідання Вченої ради № 5 від 26.12.2022 р.

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»
(Протокол № 5 від 26.12.2022 р.)

 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

 1. Інформацію директора прийняти до уваги.
 2. З метою економії енергоносіїв, у січні 2023 року перейти працівникам на гнучкий графік роботи.

 

 Відповідальні: директорат, завідувачі кафедр, НПП.

 

                           Учений секретар                                       Ігор ФЕДУНЯК

 

 

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
 «Наукова доповідь кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Дослідження екологічного стану природних ресурсів сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання східного регіону Опілля»
(Протокол № 5 від 26.12.2022 р.)
 

Доповідач: к.вет.н., доц. Павлів О.В.

 1. Наукову доповідь кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування за ініціативною науковою тематикою прийняти до відома.

 Відповідальні: директор, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри, НПП.

 

                             Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 
 
УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
 «Про роботу науково-педагогічного колективу  факультету енергетики та електротехніки щодо організації наукового, навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази»
 (Протокол № 5 від 26.12.2022 р.)

 

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Бунько В.Я.

 1. Доповідь декана про роботу науково-педагогічного колективу факультету енергетики та електротехніки щодо організації наукового, навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази схвалити.
2. Визначити наступні завдання факультету енергетики та електротехніки на 2023 рік:
  • продовжувати наукові дослідження із виданням статей у фахових виданнях та у міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science), постійно приймати участь у наукових конференціях, підготувати заявки на видачу патентів;
  • продовжувати опублікування монографій, навчальних посібників, підручників та методичного забезпечення навчальних дисциплін;
  • продовжувати роботу щодо оновлення та наповнення лабораторій сучасним електроустаткуванням, новітнім обладнанням та комп’ютерною технікою;
  • продовжувати співпрацю з провідними підприємствами в галузі електроенергетики та інформаційних технологій, а також із закладами вищої освіти як України, так і закордонних ЗВО;
  • активно залучати фахівців-практиків, роботодавців до проведення занять, розширити спектр співпраці;
  • кураторам академічних груп більше уваги приділити питанню відвідування занять студентами, а також активізувати проведення культурно-виховних та національно-патріотичних заходів;
  • продовжувати активну профорієнтаційну роботу в школах, коледжах, в тому числі з використанням інформаційних сторінок в мережі Internet.

Відповідальні: директор, заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. підрозділу навчально-виробничої діяльності та професійно-технічної освіти, декан факультету, завідувачі кафедр, НПП.

 

                             Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

 
УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про внесення змін до Правил призначення академічних стипендій у
 ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
(Протокол № 5 від 26.12.2022 р.)
 

Доповідачка: заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

 1. Інформацію доповідачки прийняти до уваги.
 2. Внести зміни до Правил призначення академічних стипендій у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

 

Відповідальні: директорат, завідувачі кафедр, НПП.

 

                           Учений секретар                                       Ігор ФЕДУНЯК

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

БАТІ