Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Розрахунок конкурсного балу при вступі 2022

Розрахунок конкурсного балу для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ

де П1, П2, П3 – оцінки з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів в інституті для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти обчислення конкурсного балу для кожної спеціальності.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках.

Вступ на навчання на спеціальності 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство», 208 «Агроінженерія» проводиться за результатами розгляду мотиваційних листів.

 

Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на другий курс з нормативним або на перший курс з скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 +0,5 × П2

де П1, П2 - оцінки з перший предмет (українська мова) та другий предмет (математика);

При вступі на не бюджетні конкурсні пропозиції другий предмет національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років пропонується на вибір вступника.

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра із спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2

де П1 - оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови);

П2 - оцінка фахового іспиту.

Вступ на навчання на спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 208 «Агроінженерія» проводиться за результатами розгляду мотиваційних листів.

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

БАТІ