Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Наукова робота кафедри загальноінженерної підготовки

Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку науки в сфері агротехнінженернії, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.
Кафедра проводить наукові дослідження згідно затвердженої тематики:
Підвищення експлуатаційних параметрів ґрунтообробних знарядь (номер державної реєстрації НДДКР 0120U101820).
Наукові дослідження кафедри визначаються актуальними проблемами в аграрній галузі та ведуться за такими напрямками:
  • Обгрунтування оптимальних параметрів гвинтових робочих органів транспортно-технологічних машин.
  • Підвищення знософрикційних властивостей пар тертя.
  • Гармонізація Державних стандартів України з міжнародними стандартами ISO і EN.
  • Підвищення експлуатаційних параметрів ґрунтообробних знарядь.
  • Дослідження установок для спалювання агропелет.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
кафедри «ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ»
З метою набуття практичних навичок і знань здобувачів вищої освіти зі спеціальності 208 «Агроінженерія» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти на кафедрі створені сприятливі умови для широкого залучення здобувачів вищої освіти до проведення наукових досліджень. Здобувачі вищої освіти є призерами конкурсів наукових робіт за спеціальністю.
Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри постійно доповідаються на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, публікуються у монографіях, фахових наукових журналах та збірниках, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ