Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Підвищення кваліфікації та стажування НПП кафедри загальноінженерної підготовки

Підвищення кваліфікації НПП – складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності.
Метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.
Підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення й поглиблення працівниками спеціальних (фахових), науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей на основі критичного осмислення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприятиме успішному провадженню професійної діяльності на рівні складності, що відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій.
Основними завданнями підвищення кваліфікації НПП є:
удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту;
набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо;
НПП підвищує свою кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років.

Прізвище, ім’я та по-батькові НПП, посада

Документ про підвищення кваліфікації (стажування)

Назва установи/організації, адреса

Драган Андрій Петрович, завідувач кафедри

Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)

НУБіП України, м. Київ

Підвищення кваліфікації "Професійна підготовка дорадників", (108 год./3,6 кредитів ЄКТС)

НУБіП України, м. Київ

Стажування на виробництві, (180 год./6 кредитів ЄКТС),, (180 год./6 кредитів ЄКТС)

СФГ "Михальська", с.Нараїв, Тернопільського району, Тернопільської області

Клендій Микола Богданович, доцент   

Підвищення кваліфікації "Професійна підготовка дорадників", (108 год./3,6 кредитів ЄКТС)

НУБіП України, м. Київ

Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)

НУБіП України, м. Київ

Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (108 год./3,6 кредитів ЄКТС)

НУБіП України, м. Київ

Стажування на виробництві,,, (180 год./6 кредитів ЄКТС)

СФГ "Михальська", с.Нараїв, Тернопільського району, Тернопільської області

Цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science», (8 год./0,2 кредити ЄКТС)

Компанія «Наукові публікації – Publ. Science», м. Київ

Інші види підвищення кваліфікації

Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts, м. Київ

Стебелецька Наталія Миронівна, доцент   

Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)

 НУБіП України, м. Київ

Курси підвищення кваліфікації організовані при кафедрі фізики матеріалів у рамках співпраці Університетету ім. Марії Склодовської-Кюрі та ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»Університетету ім. Марії Склодовської-Кюрі та ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» (135 год./4,5 кредити ЄКТС)

Державний Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі, м. Люблін, Республіка Польща

Карась Василь Іванович, старший викладач  

Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності",  (150 год./5 кредитів ЄКТС)

 НУБіП України, м. Київ

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ