Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Підвищення кваліфікації та стажування НПП кафедри обліку і аудиту

Підвищення кваліфікації та стажування НПП

Підвищення кваліфікації НПП – складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності.

Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення й поглиблення працівниками спеціальних (фахових), науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей на основі критичного осмислення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприятиме успішному провадженню професійної діяльності на рівні складності, що адекватний вимогам Національної рамки кваліфікацій.

Основними завданнями підвищення кваліфікації НПП є:

  • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностейу межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);
  • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
  • формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.
  • НПП підвищує свою кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років.
Прізвище, ім’я та по-батькові НПП Посада Документ про підвищення кваліфікації (стажування) Назва установи, організації, місто
Герчанівська Світлана Валеріївна   завідувач кафедри    Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
 Стажування на виробництві, (60 год./2 кредити ЄКТС)  ТОВ "Крона"
 International Scientificand Pedagogical Seminar "Qualified graduates -thebasis for the promising development of agro-industrial production" within the framework of teachers' professional development -lifelong learning, (6 год. / 0,2 кредитів ЄКТС)

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Підвищення кваліфікації за програмою"Створення і використання цифрового освітнього контенту на базі CLMS", (120 год./4 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Петренко Наталія Іванівна професор кафедри  Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)   НУБіП України, м. Київ
 Боднар Ореста Володимирівна доцент кафедри   Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)   НУБіП України, м. Київ
International Scientificand Pedagogical Seminar "Qualified graduates -thebasis for the promising development of agro-industrial production" within the framework of teachers' professional development -lifelong learning, (6 год. / 0,2 кредитів ЄКТС)

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

 Сливінська Оксана Богданівна  доцент кафедри    Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)   НУБіП України, м. Київ
International Scientificand Pedagogical Seminar "Qualified graduates -thebasis for the promising development of agro-industrial production" within the framework of teachers' professional development -lifelong learning, (6 год. / 0,2 кредитів ЄКТС)

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Підвищення кваліфікації за програмою"Створення і використання цифрового освітнього контенту на базі CLMS", (120 год./4 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Качмар Оксана Василівна доцент кафедри  Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)   НУБіП України, м. Київ
Літвінов Віталій Іванович   старший викладач   Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (108 год./3 кредити ЄКТС)   НУБіП України, м. Київ
 Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Стемковська Ірина Вікторівна   старший викладач   Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)   НУБіП України, м. Київ
 Стажування на виробництві, (60 год./2 кредити ЄКТС)  СТзОВ "Вербів"
International Scientificand Pedagogical Seminar "Qualified graduates -thebasis for the promising development of agro-industrial production" within the framework of teachers' professional development -lifelong learning, (6 год. / 0,2 кредитів ЄКТС)

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ