Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Підвищення кваліфікації та стажування НПП кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК

Професійний розвиток та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, проходить відповідно до  Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» [https://www.bati.nubip.edu.ua/Doc/Regulations/NPP/bati_npp_r09.pdf], та нормативів законодавчої бази освіти, що передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації, стажування та інші види і формах професійного зростання.

Викладацький склад кафедри розвивається в рамках науково-педагогічних і новітніх тенденцій розвитку аграрних наук та продовольства постійно розвиваючи свої компетенції.

Основні завдання, які вирішуються під час підвищення кваліфікації викладачів кафедри, є: оновлення, розширення знань, удосконалення раніше набутих і оволодіння новими компетенціями у аграрній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності та у межах професійної діяльності викладача і практика.

Викладацький склад кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві підвищує кваліфікацію як в навчально-наукових установах, так і на виробництві.

Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, розміщено у таблиці.Прізвище, ім’я та по-батькові НПП, посада

Документ про підвищення кваліфікації (стажування)

Назва установи

Пастушенко Сергій Іванович, завідуючий кафедри

 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/002572-17 Від 31.03.2017 р.

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

З дисципліни: Взаємозамінність.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломні освіти

Посвідчення про  проходження атестацію в атестаційній комісії Таврійського державного агротехнічного університету щодо володіння державною мовою. Посвідчення №00718 від 05.06.2019 р.

Таврійський державний агротехнічний університет

Сертифікат про закінчення курсу «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг

Наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових онлайн-курсів Prometheus. 07.10.2019 р

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Сертифікат про участь у міжнародній конференції «Академічна доброчесність: практичний вимір» м. Київ 11-12 квітня 2019року

Unicheck Україна

Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження пілотного проекту у закладах фахової передвищої освіти України». № СС 38282994/1778-20 від 22.10.2020 року.

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти

Сертифікат про успішну серію тренінгів на тему: « Впровадження елементів дуального навчання в навчальний процес». 18-29 січня 2021 року

ТОВ «Ернст енд Янг»

Чвартацький Ігор Іванович, доцент кафедри

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 183764 від 04.03.2016 року Професійна підготовка дорадників   

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/002573-17  Від 31.03.2017 р. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

З дисципліни: Логістика в механізації сільського господарства

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти

Сертифікат про підвищення кваліфікації деканів факультетів, директорів ННІ, заступників, керівників навчально-методичних відділів, керівників циклових комісій, гарантів.

№ СС 00493706/001969-21 від 9.04.2021 р.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Навчальний-науковий інститут неперервної освіти і туризму

Логуш Іван Володимирович, доцент кафедри

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 183757 від 04.03.2016 року Професійна підготовка дорадників

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти

Сертифікат про участь в тренінгу механіка, гідравліка, електрика, електроніка сучасної зарубіжної техніки фірми CLAAS 19.09.2016-23.09.2016 року

Claas Academy Harsewinkel BR Deutschland

Фльонц Ігор Володимирович, доцент кафедри

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 183766 від 04.03.2016 року Професійна підготовка дорадників

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/002574-17

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

З дисципліни: Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. Від 31.03.2017 р.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти

Грабар Андрій Володимирович, старший викладач

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/002575-17

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

З дисциплін: Ремонт машині обладнання, технічний сервіс в АПК, Трактори і автомобілі. Від 31.03.2017 р.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ