ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  (03548) 2-26-48  E-mail:   mtfbati2010@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Підвищення кваліфікації та стажування НПП кафедри лісового і садово-паркового господарства

 

Кузьович Василь Степанович, канд. с.г. наук , доцент

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти, 25.10.2021 –05.11.2021 р., тема: «Інноваційні технології при викладанні дисциплін «Лісове товарознавство», «Лісове підприємництво», «Охорона лісів від пожеж» (свідоцтво СС 00493706/015365-21 від 05.11.2021 р.). (60 год./2 кредити)

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти, 31.10.2022 –11.11.2022 р., тема: Особливості лісогосподарського виробництва та підвищення його ефективності (свідоцтво СС 00493706/017540-22 від 11.12.2022 р.). (60 год./2 кредити)


Бідолах Дмитро Ілліч, доктор с.г. наук, доцент

Участь у міжнародному освітньому проєкті ERASMUS + Teaching Staff Mobility program: Faculty of Biology and Agriculture of the University of Rzeszow, 16.04.2018 – 20.04.2018. (Teaching Staff Mobility certificate 20.04.2018, Project no. 2017-1-PL01-KA107-035904). (30 год./1 кредит)

Захист докторської дисертації за спеціальністю «Лісові культури та фітомеліорація; Лісовпорядкування та лісова таксація», Національний університет біоресурсів і природокористування  України, 5 листопада 2020 року. (Диплом доктора наук ДД 010657, виданий 09.02.2021 р.).

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти, 25.10.2021 –05.11.2021р., тема: Сучасні підходи до викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в лісовому господарстві» у вищій школі (свідоцтво СС 00493706/015353-21 від 05.11.2021 р.). (60 год./2 кредити)

Стажування на виробництві за професійним спрямуванням: ДП «Рогатинське лісове господарство», 01.11.2021 р. - 20.12.2021 р. з навчальних дисциплін «Лісівництво»; «Лісовпорядкування»; «Інформаційні технології в лісовому господарстві»; «Дистанційне зондування землі»; «Лісове грунтознавство» (довідка про стажування №01-03/242 від 21.12.2021 р.). (120 год./4 кредити)

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти, 31.10.2022 –11.11.2022 р., тема: Сучасні підходи до викладання навчальної дисципліни «Лісовпорядкування» у вищій школі (свідоцтво СС 00493706/017541-22 від 11.12.2022 р.). (60 год./2 кредити)


Підховна Світлана Михайлівна, кандидат с.-г. наук

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний лісотехнічний університет України, кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології, з 23.05.2018 – 22.06.2018р. (довідка про стажування №26/18 від 22.06.2018р.).

Підвищення кваліфікації у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, 12.05.2020 – 26.05.2020р., тема: «Методика удосконалення освітнього процесу (мовленнєва компетентність)», (свідоцтво ПК №000761 від 28.05.2020 р.).  (30 год./1 кредит)

Захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Лісові культури та фітомеліорація», Національний університет біоресурсів і природокористування  України, 6 листопада 2020 року. (Диплом кандидата наук ДК 058807, виданий 09.02.2021 р.).

Сертифікат  про проходження курсу «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти» з 16.12.2020 до 23.12.2020 р. (14 академічних годин)

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти, 25.10.2021 –05.11.2021р., тема: Інноваційні технології при викладанні дисциплін: «Природно-заповідна справа», «Біометрія» і «Лісова таксація» (свідоцтво СС 00493706/015368-21 від 05.11.2021 р.).  (60 год./2 кредити)

Стажування на виробництві за професійним спрямуванням: ДП «Рогатинське лісове господарство», 01.11.2021 р. - 20.12.2021 р. з навчальних дисциплін «Лісова таксація», «Недеревні ресурси лісу» і «Природно-заповідна справа» (довідка про стажування №01-03/240 від 21.12.2021 р.). (120 год./4 кредити)

Сертифікат "Критичне мислення для освітян" відкритих онлайн-курсів Prometheus (сертифікат виданий 25.03.2021 р.) (30 год./1 кредит)

Сертифікат «Онлайн-семінар для підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти»  (сертифікат виданий 12.07.2021 р.) 

Сертифікат "Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості" відкритих онлайн-курсів Prometheus (сертифікат виданий 04.01.2022 р.) (15 год. /0,5 кредита)

Сертифікат "Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів" відкритих онлайн-курсів Prometheus (сертифікат виданий 9.01.2022 р.) (60 год./2 кредити)

Міжнародне стажування The international internship under the program FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE and has developed the educational project on the topic «Digital Transformation of the Educational Environment of a Higher Education Institution (DiTrEdu)», from September 11 to October 17, 2021. distance learning, Krakow, Poland (Series and registration number: SZFL-000830) (180 год. / 6 кредитів ЄКТС)

Участь в Міжнародному науковому проекті "Схід-Захід" від   International Historical Biographical Institute (Dubai ­- New York - Rome - Burgas - Jerusalem- Beijing) та активна участь  у VII Міжнародній програмі наукового стажування  «Нобелівські лауреати: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» що тривала у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Нью-Йорку, Римі, Бургасі, Єрусалимі та Пекіні 4 листопада – 30 грудня 2022 року  в обсязі 180 годин або 6 кредитів ECTS та присвоєння кваліфікації “Міжнародний Викладач & Старший Дослідник” (сертифікат №9061).


Гринюк Юрій Григорович, канд. с.г. наук , старший наковий співробітник

Стажування на кафедрі ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України, 23.05.2018-22.06.2018р., (наказ № 130 від 22.05.2018 р.).

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти, 25.10.2021 –05.11.2021 р., тема: «Інноваційні технології при викладанні дисциплін «Основи гідротехнічної меліорації», «Лісова селекція і генетика», «Мисливствознавство» (свідоцтво СС 00493706/015360-21 від 05.11.2021 р.).

Стажування на виробництві за професійним спрямуванням: ДП «Рогатинське лісове господарство», 01.11.2021 р. - 20.12.2021 р. з навчальних дисциплін «Ботаніка»; «Лісова селекція і генетика»; «Мисливствознавство»; «Основи гідротехнічної меліорації лісових земель»; «Основи біотехнології» (довідка про стажування №01-03/243 від 21.12.2021 р.). (120 год./4 кредити)

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти, 31.10.2022 –11.11.2022 р., тема: Сучасні підходи до викладання ботаніки за освітньою програмою «Лісове господарство» у вищій школі (свідоцтво СС 00493706/017537-22 від 11.12.2022 р.). (60 год./2 кредити)


Тиманська Оксана Богданівна

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний лісотехнічний університет України, кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології ,  23.05.2018 – 22.06.18 (довідка про стажування №27/18 від 22.06.2018 р.). (120 год./4 кредити)

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти, 25.10.2021 –05.11.2021р., тема: Психолого-педагогічні чинники ефективної взаємодії викладача й студента (свідоцтво СС 00493706/015370-21 від 05.11.2021 р.). (60 год./2 кредити)

Стажування на виробництві за професійним спрямуванням: ДП «Рогатинське лісове господарство», 01.11.2021 р. - 20.12.2021 р. з навчальних дисциплін «Озеленення населених місць»; «Організація лісогосподарського виробництва»; «Лісова меліорація»; (довідка про стажування №01-03/241 від 21.12.2021 р.). (120 год./4 кредити)


Гайда Юрій Іванович, доктор с.г. наук, професор

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти, 31.10.2022 –11.11.2022 р., тема: Лісова меліорація порушених земель як спосіб відновлення їх родючості (свідоцтво СС 00493706/017539-22 від 11.12.2022 р.). (60 год./2 кредити)

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ