Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Студентський науковий гурток «Мехатронних систем і 3D моделювання»

Староста наукового гуртка: Качунь Тарас Юрійович  

Керівник гуртка: доцент Фльонц Ігор Володимирович

Контактний телефон: 0964575276

Ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Студентський науковий гурток «Мехатронних систем і 3D моделювання» кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК являє собою творчий колектив студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування у них систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати в практичній діяльності досягнення науково-технічного прогресу.
Основною метою наукового гуртка є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні наукових досліджень, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності.
1
2
Основними завданнями наукового гуртка є:
Забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного матеріалу та поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються.
Оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції.
Гуртківці займаються науково-дослідною роботою, що передбачає вміння розуміти і вирішувати технічні проблеми, які виникають у повсякденній роботі майбутнього інженера, а саме: ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати опрацювання інформації, створювати умови для генерування нових ідей та їх практичної реалізації.
3
Тематика роботи гуртка поєднається із науковими напрямами кафедри.  Під час засідань студенти виступають із доповідями та презентаціями, на яких відбувається обговорення результатів роботи за відповідний період, узгодження подальшої роботи студентського наукового гуртка, заслуховування доповідей студентів за результатами проведених досліджень, а також приймають щорічно активну участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. 
Крім наукової – дослідної роботи студенти займаються і практичною реалізацією результатів досліджень у вигляді лабораторних та експериментальних установок. 
  4
5
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА
  • популяризація наукової роботи в студентів;
  • математичне та фізико-механічне моделювання об’єктів (на макетах)  і систем, функціонування робочих органів техніки АПК, режимів її реальної експлуатації, а також МС управління нею;
  • оволодіння програмним забезпеченням твердотільного моделювання деталей і механізмів агропромислового комплексу;
  • вивчення і аналіз електронних компонентів, які використовуються у мехатронних системах сучасної техніки агропромислового комплексу;
  • вивчення програмного забезпечення керування мехатронними системами;
  • використання технічних засобів мікропроцесорної техніки і спеціального комп’ютерного забезпечення для організації роботи керування об’єктами;
  • дослідження на об'єктах, забезпечених МС керування, планування  експериментів, аналіз результатів експериментів, оптимізація як самих процесів управління робочими органами і режимами їх функціонування, так і каналами регулювання об'єктів відповідних виробництв, робота з електронними навчальними курсами у діалоговому режимі;
  • набуття навиків написання програм для виготовлення деталей на 3D принтері і фрезері з ЧПУ.

6

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ