Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ

Навчальна аудиторія, що закріплена за кафедрою обліку і аудиту, має загальну площу 64,2 кв.м. В кабінеті обліку і аудиту (ауд. 203) знаходиться 10 персональний комп’ютерів, які використовуються при виконанні практичних завдань, модульних контрольних робіт, курсових робіт. Аудиторія оснащена мультимедійним обладнанням.

Кожна дисципліна навчального плану здобувачів вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського)  рівнів вищої освіти  забезпечена навчальними матеріалами (підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій, довідниками, стандартами згідно з переліком рекомендованої літератури або їх електронними варіантами з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність). 

В умовах карантинних обмежень якість освітнього процесу гарантована через  використання начальної платформи Moodle. 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ