Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

Навчальна аудиторії, що закріплені за кафедрою екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування:

  лабораторія хімії 58,4 кв.м. Лабораторні заняття з хімічними речовинами забезпечені витяжними шафами, шафами для реактивів і приладів, столами для техніко-хімічних терезів, робочими столами, обладнаними газовими горілками і електронагрівними приладами. Робочі столи в хімічній, біологічній та біотехнологічній навчальних лабораторіях обладнані ящиками для хімічного посуду і приладів, а також із полицями для реактивів. Особливу увагу приділено освітленню лабораторних практикумів, де використовуються люмінесцентні лампи. 

У лабораторії оснащено сучасні хімічні столи (9 столів) та лабораторне обладнання:

- витяжна шафа

- електрична плитка 

- сушильна шафа 

- набір сит грунтових -5 шт;

- секундоміри – 4 шт.

- термостати лабораторні – 1 шт;

- мікроскопи бінокулярні – 4 шт;

- водяна баня – 1 шт;

- нітратомір Н-401 – 2 шт;

- Рн – метр – 2 шт;

- вага лабораторна – 1 шт;

- вага аналітична – 1 шт;

- дистилятор – 1 шт;

- магнітні мішалки  1 шт.

- мультимедійний комплекс – 1 шт., 

- анемометр АС03 – 1 шт.,

- барометр БАНМ – 1 шт.,

- термометр цифровий – 1 шт.,

- психрометр аспіричний – 1 шт.,

- барометр – 1 шт.,

- вогнегасник ОХП – 1 шт.,

- тонометр – 1 шт.

- спектрофотометр- 1 шт;

Лабораторія біології 40 м2, обладнана:

- сушильна електропіч – 1 шт;

 • електрична прилитка – 1 шт;
 • сушильна шафа – 1 шт;
 • електропіч лабораторна – 4 шт;
 • мікроскоп Юннат 2п-3 – 1 шт;
 • водяна баня – 1 шт;
 • люксметр Ю116 – 1 шт;
 • нітратомір Н-401 – 1 шт;
 • Рн – метр – 1 шт;
 • вага лабораторна – 1 шт;
 • мікроскоп бінокулярний – 1 шт; 
 • мікромед – 1 шт;
 • навчальні стенди: «Чарівні кислоти живих організмів», «Клітина»,  «Біосфера», «Різноманітність найпростіших», «Пагін»,»Корінь»,  
 • «Голо та покритонасінні» - в кількості 1 штука на кожну тему;
 • чучела тварин – 30 шт;
 • комплекти мікропрепаратів «Ботаніка 1», « Ботаніка 2»,«Загальна біологія», «Зоологія» - в кількості по 1 комплекту;

вологі мікропрепарати – 10 шт.які використовуються при виконанні практичних завдань, модульних контрольних робіт, курсових робіт. Аудиторія оснащена мультимедійним обладнанням;

Лабораторія цивільного захисту, охорони праці та БЖД 72 м2, обладнана:

 • мультимедійний комплекс – 1 шт., 
 • анемометр АС03 – 1 шт.,
 • барометр БАНМ – 1 шт.,
 • термограф метеоролог. – 1 шт.,
 • термометр мет. ТМ 235 – 1 шт.,
 • термометр мет. ТМ-1– 1 шт.,
 • термометр цифровий – 1 шт.,
 • психрометр аспіричний – 1 шт.,
 • барометр – 1 шт.,
 • прилад М-416 – 1 шт.,
 • мегометр – 1 шт.,
 • штанги електричні – 5 шт.,
 • синхронізатор – 1 шт.,
 • прилад 43302 – 1 шт.,
 • радіометр-дозиметр МКС – 1 шт.,
 • анемометр цифровий – 1 шт.,
 • люксметр цифровий – 1 шт.,
 • макет вогнегасника ОХП – 1 шт.,

тонометр – 1 шт.

Кожна дисципліна навчального плану здобувачів вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  забезпечена навчальними матеріалами (підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій, довідниками, стандартами згідно з переліком рекомендованої літератури або їх електронними варіантами з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність). 

В умовах карантинних обмежень якість освітнього процесу гарантована через  використання начальної платформи Moodle

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ