Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
A
A
A

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

Навчальна аудиторії, що закріплені за кафедрою екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування:

  лабораторія хімії 58,4 кв.м. Лабораторні заняття з хімічними речовинами забезпечені витяжними шафами, шафами для реактивів і приладів, столами для техніко-хімічних терезів, робочими столами, обладнаними газовими горілками і електронагрівними приладами. Робочі столи в хімічній, біологічній та біотехнологічній навчальних лабораторіях обладнані ящиками для хімічного посуду і приладів, а також із полицями для реактивів. Особливу увагу приділено освітленню лабораторних практикумів, де використовуються люмінесцентні лампи. 

У лабораторії оснащено сучасні хімічні столи (9 столів) та лабораторне обладнання:

- витяжна шафа

- електрична плитка 

- сушильна шафа 

- набір сит грунтових -5 шт;

- секундоміри – 4 шт.

- термостати лабораторні – 1 шт;

- мікроскопи бінокулярні – 4 шт;

- водяна баня – 1 шт;

- нітратомір Н-401 – 2 шт;

- Рн – метр – 2 шт;

- вага лабораторна – 1 шт;

- вага аналітична – 1 шт;

- дистилятор – 1 шт;

- магнітні мішалки  1 шт.

- мультимедійний комплекс – 1 шт., 

- анемометр АС03 – 1 шт.,

- барометр БАНМ – 1 шт.,

- термометр цифровий – 1 шт.,

- психрометр аспіричний – 1 шт.,

- барометр – 1 шт.,

- вогнегасник ОХП – 1 шт.,

- тонометр – 1 шт.

- спектрофотометр- 1 шт;

Лабораторія біології 40 м2, обладнана:

- сушильна електропіч – 1 шт;

 • електрична прилитка – 1 шт;
 • сушильна шафа – 1 шт;
 • електропіч лабораторна – 4 шт;
 • мікроскоп Юннат 2п-3 – 1 шт;
 • водяна баня – 1 шт;
 • люксметр Ю116 – 1 шт;
 • нітратомір Н-401 – 1 шт;
 • Рн – метр – 1 шт;
 • вага лабораторна – 1 шт;
 • мікроскоп бінокулярний – 1 шт; 
 • мікромед – 1 шт;
 • навчальні стенди: «Чарівні кислоти живих організмів», «Клітина»,  «Біосфера», «Різноманітність найпростіших», «Пагін»,»Корінь»,  
 • «Голо та покритонасінні» - в кількості 1 штука на кожну тему;
 • чучела тварин – 30 шт;
 • комплекти мікропрепаратів «Ботаніка 1», « Ботаніка 2»,«Загальна біологія», «Зоологія» - в кількості по 1 комплекту;

вологі мікропрепарати – 10 шт.які використовуються при виконанні практичних завдань, модульних контрольних робіт, курсових робіт. Аудиторія оснащена мультимедійним обладнанням;

Лабораторія цивільного захисту, охорони праці та БЖД 72 м2, обладнана:

 • мультимедійний комплекс – 1 шт., 
 • анемометр АС03 – 1 шт.,
 • барометр БАНМ – 1 шт.,
 • термограф метеоролог. – 1 шт.,
 • термометр мет. ТМ 235 – 1 шт.,
 • термометр мет. ТМ-1– 1 шт.,
 • термометр цифровий – 1 шт.,
 • психрометр аспіричний – 1 шт.,
 • барометр – 1 шт.,
 • прилад М-416 – 1 шт.,
 • мегометр – 1 шт.,
 • штанги електричні – 5 шт.,
 • синхронізатор – 1 шт.,
 • прилад 43302 – 1 шт.,
 • радіометр-дозиметр МКС – 1 шт.,
 • анемометр цифровий – 1 шт.,
 • люксметр цифровий – 1 шт.,
 • макет вогнегасника ОХП – 1 шт.,

тонометр – 1 шт.

Кожна дисципліна навчального плану здобувачів вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  забезпечена навчальними матеріалами (підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій, довідниками, стандартами згідно з переліком рекомендованої літератури або їх електронними варіантами з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність). 

В умовах карантинних обмежень якість освітнього процесу гарантована через  використання начальної платформи Moodle

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ