Спеціальності підготовки освітнього ступеня "Магістр"

Надрукувати

Галузі знань, спеціальності та освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеню «Магістр»

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензійний обсяг

05 Соціальні та   поведінкові науки

051 Економіка

Економіка підприємства

60

07 Управління та

адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

50

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

70

20 Аграрні науки та продовольство

208Агроінженерія

Агроінженерія

70