ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook


          
A
A
A

факультет ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями: "БАКАЛАВР" та "МАГІСТР"

зі спеціальностей

122 - КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ (ОС Бакалавр)
141 - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА (ОС Бакалавр)
141 - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА (ОС Магістр)
Детальніше...

ПЛАН роботи  вченої ради факультету  енергетики та електротехніки на 2019-2020 н.р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету енергетики та електротехніки

_________________ Бунько В.Я.

________________2019р.

ПЛАН

роботи  вченої ради факультету  енергетики та електротехніки на 2019-2020 н.р.

№ засідання

№ з/п

Питання розгляду

Дата проведення

Доповідачі

1

1.

Про підготовку до 2019-2020 навчального року.

30.08.2019 р.

Бунько В.Я.

2.

Розгляд та обговорення плану роботи факультету.

Бунько В.Я.

3.

Розгляд і затвердження плану роботи вченої ради факультету.

Бунько В.Я.

4.

Різне.

Бунько В.Я.,

Потапенко М.В.

2

1.

Визначення пріоритетних напрямків науково-дослідницької діяльності факультету на 2019 – 2020 н.р.

30.09.2019 р.

Рамш В.Ю.

2.

Розгляд, затвердження графіків проведення тижнів кафедр та факультету; наукових конференцій, олімпіад тощо.

Колодійчук Л.С.

Качурівський В.О.

Рамш В.Ю.

3.

Організація профорієнтаційної роботи з набору студентів на 2019-2020 н.р. денної і заочної форм навчання.

Потапенко М.В.

4.

Різне.

Бунько В.Я.

3

1.

Аналіз навчальної роботи та відвідування занять. Обговорення проведення замірів залишкових знань.

30.10.2019 р.

Бунько В.Я.

2.

Про підготовку ліцензійної справи щодо провадження освітньої діяльності  спеціальності 122 «Компютерні науки»

Качурівський В.О., Калиній І.В.

3.

Про підготовку та захист магістерських робіт на факультеті   

Бунько В.Я.

Колодійчук Л.С.

4.

Різне.

Бунько В.Я.

4

1.

Покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр».  

29.11.2019 р.

Рамш В.Ю.

Соловей І.М.

2.

Підготовка до екзаменаційної сесії.

Бунько В.Я.

3.

Про утворення ради роботодавців на факультеті та обговорення плану роботи ради, затвердження документації ради роботодавців  

Бунько В.Я.

4.

Різне

Бунько В.Я.

5

1.

Аналіз стану виховної роботи на факультеті.

27.12.2019 р.

Бунько В.Я.

2.

Оцінка наукової діяльності факультету за 2019 р.

Колодійчук Л.С.

Качурівський В.О.

Рамш В.Ю.

3.

Аналіз навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Колодійчук Л.С.

Качурівський В.О.

Рамш В.Ю.

4.

Різне.

 

6

1.

Про результати заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання за І семестр.

10.01.2020 р.

Бунько В.Я.

Потапенко М.В.

2.

Підсумки і аналіз виконання плану роботи за І семестр

Бунько В.Я.

3.

Про обговорення звіту засідання екзаменаційної комісії щодо захисту кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів денної та заочної форм навчання  

Бунько В.Я.,

Рамш В.Ю.

4.

Про підготовку до І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Колодійчук Л.С.

5.

Про підготовку до Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Бунько В.Я.,

Колодійчук Л.С.

Качурівський В.О.

Рамш В.Ю.

6.

Різне.

 

7

1.

Аналіз практичного навчання на факультеті

28.02.2020 р.

Колодійчук Л.С.,

Рамш В.Ю.

2.

Стан та шляхи вдосконалення матеріально-технічної бази факультету.

Бунько В.Я.

3.

Про обговорення звіту засідання екзаменаційної комісії щодо захисту випускних бакалаврських робіт здобувачів заочної форм навчання  

Бунько В.Я.,

Потапенко М.В.

4.

Різне.

 

8

1.

Про створення навчальної лабораторії Web-технологій та web-дизайну

06.03.2020 р.

Качурівський В.О.,

Бунько В.Я.

2

Затвердження завдань щодо проведення  вступних випробувань зі спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 122 «Комп’ютерні науки»

Бунько В.Я.

3.

Про стан профорієнтаційної роботи НПП кафедр

Колодійчук Л.С.

Качурівський В.О.

Рамш В.Ю.

4.

Різне.

 

9

1.

Про підготовку до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  

29.04.2020 р.

Колодійчук Л.С., Рамш В.Ю.

2.

Про підготовку до екзаменаційної сесії.

Бунько В.Я.

3.

Про виконання плану випуску навчально-методичної літератури.

Колодійчук Л.С.

Качурівський В.О.

Рамш В.Ю.

4.

Різне

Бунько В.Я.

10

1.

Про підготовку та захист випускних бакалаврських робіт

27.05.2020 р.

Бунько В.Я.

2.

Обговорення навчальних планів  та освітньо-професійних програм підготовки фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» зі спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 122 «Комп’ютерні науки». 

Бунько В.Я.,

Колодійчук Л.С.

Качурівський В.О.

Рамш В.Ю.

3.

Аналіз проведення тижнів кафедр на факультеті.

Колодійчук Л.С.

Качурівський В.О.

Рамш В.Ю.

4.

Різне.

Бунько В.Я.

11

1.

Аналіз захисту бакалаврських робіт здобувачів вищої освіти денної форми навчання.

30.06.2020 р.

Бунько В.Я., Потапенко М.В.

2.

Про результати заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання за ІІ семестр.

Бунько В.Я., Потапенко М.В.

3.

Підведення підсумків виконання плану роботи факультету і вченої ради факультету.

Бунько В.Я., Потапенко М.В.

4.

Про виконання індивідуальних планів НПП факультету

Колодійчук Л.С.

Качурівський В.О.

Рамш В.Ю.

5.

Різне.

Бунько В.Я.

Секретар вченої ради факультету     ___________________

Підготовка енергетиків

Лабораторія релейного захисту
Лабораторія електричних машин
Лабораторія електроприводу
Лабораторія монтажу енергообладнання
Лабораторія електротехнологій
Лабораторія електроосвітлення

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ