Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Кваліфікація випускника за спеціальностю «Менеджмент» - ОС Бакалавр

«Якісному управлінню можна навчитися. І будь-який з
 Вас зможе навчитися тому, як стати кращим в своїй галузі»
Пікер Друкер (класик сучасного менеджменту).

Якщо Ви мрієте керувати частиною виробничого процесу, якщо Ви маєте бажання ефективно керувати людьми - Ви маєте навчатися на спеціальності «Менеджмент»!

Менеджер – це престижна сучасна професія, отримавши яку можна забезпечити впевненість та стабільність у майбутньому.

Актуальність професії менеджера:

 • висока потреба в професіоналах в галузі менеджменту,
 • цікава і творча робота в ролі керівника людьми,
 • універсальність знань та професіональний досвід фахівців, які потрібні всім підприємствам, організаціям, установам,
 • висока оплата праці професіоналів-менеджерів,
 • затребуваність на ринку праці людей з підприємницькими навичками.

Метою підготовки фахівців спеціальності «Менеджмент» є забезпечення підприємств та організацій сфери агробізнесу висококваліфікованими працівниками первинного рівня управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами. Кваліфікації бакалавра з менеджменту дозволяють випускнику оперативно адаптуватися до внутрішньоекономічних відносин підприємств та організацій, швидко розробити та впровадити елементи системи управління, налагодити ефективну систему мотивації.

Можливості працевлаштування для фахівців цієї спеціальності досить широкі. Менеджери користуються стійким попитом на ринку праці та мають перспективи для подальшого професійного росту.

Професійна діяльність бакалавра з менеджменту полягає у вирішенні практичних питань економічної діяльності підприємств і організацій, управління ними з метою підвищення їх конкурентоспроможності, стимулювання успішної діяльності персоналу, активізації інноваційної діяльності, формування організаційної культури і управлінської структури підприємства.

Майбутні фахівці з менеджменту на конкретних підприємствах здобувають навики роботи із сучасними методами управління, знання з технологічних питань роботи підприємства, здатність керувати собою; будувати чіткі особисті цілі; вміння вирішувати проблеми; здатність до інновацій; здатність впливати на оточуючих; знання сучасних управлінських підходів; здатність керувати; уміння навчати і розвивати підлеглих; здійснювати управління підприємством, знання практичних аспектів прийняття управлінських рішень.

Такі фахівці можуть працювати в підприємствах і організаціях аграрної сфери та органах державної влади на таких посадах:

 • керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні,
 • робітники апарату центральних органів державної влади,
 • робітники апарату місцевих органів державної влади,
 • керівники інших підрозділів в інших сферах діяльності (інспектор, заступник начальника відділу),
 • керівники малих підприємств без апарату (заступник голови), менеджери з питань комерційної діяльності та управління (менеджер з персоналу,
 • менеджер з адміністративної діяльності),
 • менеджери в інших видах економічної діяльності,
 • економісти (економіст із договірних робіт, економіст-радник),
 • помічники керівників,
 • голови об’єднаних сільських громад.

Фахівці спеціальності «Менеджмент» мають усі підстави самостійно займатися господарською діяльністю з метою досягти успіху у підприємництві, отримати прибуток та покращити своє матеріальне становище. 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ