Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
A
A
A

Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Здобувачі вищої освіти Інституту відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету.

Нижче наведено перелік вибіркових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

Здобувачі вищої освіти мають самостійно вибрати будь-які дисципліни із наведеного Переліку вибіркових дисциплін.

 

 

2021 - 2022 навчальний рік

Вибіркові дисципліни

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ (з анотаціями)

на 2021-2022 навчальний рік

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ  ПІДГОТОВКИ  МАГІСТРІВ  (з анотаціями)

на 2021-2022 навчальний рік

 


2020 - 2021 навчальний рік

Вибіркові дисципліни

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ (з анотаціями)

на 2020-2021 навчальний рік

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ  ПІДГОТОВКИ  МАГІСТРІВ  (з анотаціями)

на 2020-2021 навчальний рік

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ