Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Перелік документів деканату факультету

з оригіналом вірно

 "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник директора з навчальної
та навчально-методичної робити
____________________ Білик С.Г.
6 листопада 2017р.

Орієнтовний перелік документів деканату факультету

з/п

Назва документу
1. Журнал реєстрації вихідних і вхідних документів.
2. Накази, інструктивні листи, інструкції, положення та інші.
3. Розпорядження по факультету.
4. План роботи деканату на поточний навчальний рік.
5. Копія плану роботи вченої ради інституту на поточний навчальний рік.
6. План роботи вченої ради факультету на поточний навчальний рік.
7. Протоколи засідання вченої ради факультету.
8. Типові навчальні плани дисциплін (галузеві стандарти вищої освіти).
9. Робочі плани навчальних дисциплін.
10. Вихідні дані до розрахунку штатів.
11. Графік освітнього процесу.
12. Графіки навчальної і виробничої практик.
13. Програми навчальної і виробничої практик.
14. Розклад екзаменів.
15. Списки здобувачів вищої освіти.
16. Особова картка здобувача вищої освіти.
17. Журнал обліку переміщення контингенту студентів.
18. Дані про контингент студентів.
19. Журнал відвідування занять студентами.
20. Екзаменаційні відомості.
21. Протоколи засідання стипендіальної комісії.
22. Звіт за підсумки екзаменаційної сесії у поточному навчальному році.
23. Бланки для роботи екзаменаційних комісій (ЕК).
24. Протоколи засідання ЕК.
25. Копії звітів голів ЕК.
26. Бланки довідок про навчання у закладі вищої освіти.
27. Бланки обхідних листків.
28. Звіти кафедр про виконання навчальної, наукової, методичної та виховної роботи за поточний навчальний рік.
29. Звіти факультету з навчальної, наукової, методичної та виховної роботи за поточний навчальний рік.
30. Журнал обліку успішності студентів.
31. Журнал реєстрації академічних довідок.
32. Первинні документи (підстави) для видання наказів і розпоряджень.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ