Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
A
A
A

Науково-методична рада інституту

Науково-методична рада є дорадчим органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи в Інституті та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою досягнення високого рівня якості освіти та набуття учасниками освітньої діяльності незаперечних конкурентних переваг.

Функціями Ради є:

 • координація організації освітнього процесу та його навчально-методичного забезпечення відповідно до вимог Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту»;
 • координація виконання Програми розвитку Інституту «Голосіївська ініціатива − 2025» щодо освітньої та навчально-методичної роботи;
 • визначення пріоритетних напрямів навчально-методичної роботи в Інституті;
 • вивчення, узагальнення, розповсюдження та сприяння у запровадженні в освітній процес інноваційних технологій навчання і передового досвіду навчально-методичної роботи кафедр НУБіП України, Інституту та інших закладів вищої освіти;
 • проведення аналізу освітніх програм щодо відповідності їх вимогам ринку праці й Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) та після схвалення – подання на затвердження до вченої ради Інституту;
 • систематичне проведення аналізу змісту освіти та розроблення пропозиції щодо підвищення його якості;
 • проведення аналізу матеріалів для здійснення ліцензійних та акредитаційних експертиз  щодо відповідності їх вимогам МОН України, НАЗЯВО та після схвалення – подання на затвердження до вченої ради Інституту;
 • розгляд матеріалів, що регламентують навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та рекомендація їх до затвердження;
 • розроблення рекомендацій щодо оптимізації переліку дисциплін вибіркової складової змісту освіти в Інституті з урахуванням вимог ринку праці;
 • координування роботи вчених (навчально-методичних) рад факультетів.
 • розгляд рукописів підручників, навчальних посібників, монографій, підготовлених науково-педагогічними працівниками Інституту, та після схвалення – подання до вченої ради Інституту для надання рекомендацій для друку;
 • систематичне інформування директорату, вченої ради Інституту про результати своєї роботи.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ