Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!

A
A
A

Кафедра економіки і менеджменту

 

Gyrsjka

 

Завідувачка кафедри

Гурська Ірина Степанівна

кандидат економічних наук, доцент

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Кафедра економіки і менеджменту функціонує у складі факультету «Економіки і природокористування» Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут».

  Кафедра економіки підприємства була створена у 2001 році. Очолила кафедру Заслужений економіст України, кандидат економічних наук, доцент Кулаєць Марія Михайлівна. Завідувачами кафедри у різний період працювали: к.с.-г.н., доцент Н.Є. Новак, к.е.н., доцент З.В. Колос, к.е.н., доцент О.І. Замора, д.е.н., професор І.Г. Костирко, к.е.н., доцент Г. М. Христенко, д.е.н., професор М.М.Жибак.

  Кафедра економіки і менеджменту є випускною з підготовки фахівців за освітніми ступенями: «Бакалавр» зі спеціальністей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» та «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка».

  Місія кафедри полягає в підготовці висококваліфікованого фахівця з економіки та управління, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

 Навчальна діяльність

  Науково-педагогічні працівники кафедри економіки і менеджменту забезпечують викладання дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». Всі навчальні дисципліни, що викладаються НПП кафедри економіки і менеджменту, забезпечені навчальними підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами, методичними вказівками до самостійної роботи студентів. НПП кафедри розроблено навчально-методичні  комплекси у вигляді електронних курсів системи дистанційного навчання Moodle.

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ

Політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, менеджмент, маркетинг, стратегія підприємства, потенціал підприємства: формування та оцінка, економічна теорія, економіка і організація інноваційної діяльності, основи біржової діяльності, економіка підприємства, економіка праці  і соціально трудові відносини, регіональна економіка, організація виробництва, соціологія праці, економіка сільського господарства, міжнародна економіка, планування і контроль на підприємстві, соціально-економічний розвиток сільських територій, організація агробізнесу, економіка природокористування, економіка аграрного виробництва, економіка лісового і садово-паркового господарства, міжнародна екологічна діяльність, управління витратами, обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків, управління якістю сільськогосподарської продукції.

 

  Тематикою наукового дослідження кафедри є "Організаційно-економічне обґрунтування розвитку об’єднаних територіальних громад" (номер державної реєстрації № 0120U101848). В межах комплексної науково-дослідної теми кафедри затверджена тематика індивідуальних ініціативних досліджень науково-педагогічних працівників:

 1. Формування, розвиток і використання трудового потенціалу сільських територій.
 2. Розвиток економічної бази та соціальної сфери сільських територій
 3. Інноваційне забезпечення ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу.
 4. Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах ринкових трансформацій.
 5. Організаційно-економічні умови функціонування аграрних підприємств на ринках тваринницької продукції.
 6. Розвиток виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств.
 7. Ефективне використання ресурсного потенціалу на основі дієвого господарського механізму.
 8. Регіональні особливості розвитку сільського господарства в умовах ринкових трансформацій.
 9. Формування попиту і пропозиції на сільськогосподарську продукцію.
 10. Аналіз економічних ризиків в діяльності сільськогосподарських підприємств.
 11. Еколого-географічні аспекти оцінки земель заповідного природокористування Тернопільської області.

  З метою практичної підготовки фахівців та їх працевлаштування кафедра співпрацює з підприємствами та організаціями Західного регіону.

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ