Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Тематика наукових досліджень

 

   Науково-дослідна та інноваційна діяльність здійснюється силами науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» і «Бакалавр», відповідно до стратегічного плану розвитку ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на 2021-2025 роки.

   В УкрНТІ зареєстровано такі ініціативні наукові тематики, які представили завідувачі кафедр і науково-дослідних лабораторій

На Агроінженерному факультеті науково-дослідна робота виконується за такими тематиками:

 

Назва: Дослідження біомінералізованого палива для дизельних двигунів.

Державний реєстраційний номер: 0120U101826

Керівники роботи: Логуш Іван Володимирович (к.т.н., доц.)

Реєстраційна картка НДДКР:   (256 Кб)  Переглянути   Завантажити


 

Назва: Підвищення експлуатаційних параметрів ґрунтообробних знарядь.

Державний реєстраційний номер: 0120U101820

Керівники роботи: Клендій Микола Богданович (к.т.н., доц)

Реєстраційна картка НДДКР:   (256 Кб)  Переглянути   Завантажити


 

Назва: Оцінка старовинних парків Західного Поділля та розробка рекомендацій з покращення їх стану.

Державний реєстраційний номер: 0120U101833

Керівники роботи: Кузьович Василь Степанович (к. с.-г. н., доц.)

Реєстраційна картка НДДКР:   (256 Кб)  Переглянути   Завантажити


 

Назва: Вивчення сучасних енергозберігаючих технологій в сільськогосподарському виробництві та машинобудуванні.

Державний реєстраційний номер: 0120U101823

Керівники роботи: Диня Володимир Іванович (к.т.н., доц.)

Реєстраційна картка НДДКР:   (256 Кб)  Переглянути   Завантажити


 

 

На факультеті Енергетики та електротехніки науково-дослідна робота виконується за такими тематиками:

 

Назва: Дослідження відновлювальних джерел енергії та енергозберігаючих технологій в АПК.

Державний реєстраційний номер: 0120U101845

Керівники роботи: Рамш Василь Юрійович (к. т. н., доц.)

Реєстраційна картка НДДКР:    (256 Кб)  Переглянути   Завантажити


 

Системи генерації електричної енергії на базі використання вторинних теплових енергоресурсів та функціональних інтерметалідів.

Державний реєстраційний номер: 0124U002432

Керівники роботи: Козирський Володимир Вікторович (д. т. н., проф.)

Реєстраційна картка НДДКР:    (250 Кб)    Переглянути   Завантажити


 

Назва: Розробка нових та удосконалення існуючих електротехнологій підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на базі електромагнітних полів різного частотного діапазону.

Державний реєстраційний номер: 0120U101847

Керівники роботи: Колодійчук Любомир Семенович (к. пед. н., доц.)

Реєстраційна картка НДДКР:    (257 Кб)  Переглянути   Завантажити


 

Назва: Моделювання та забезпечення функціонування інтерактивних сервісів інтернет-порталу аграрного господарства.

Державний реєстраційний номер: 0120U101827

Керівники роботи: Качурівський Володимир Орестович (к. пед. н., доц.)

Реєстраційна картка НДДКР:   (256 Кб)  Переглянути   Завантажити


 

На факультеті Економіки і природокористування  науково-дослідна робота виконується за терими тематиками:

 

Назва: Дослідження сучасних тенденцій та перспектив розвитку туризму

Державний реєстраційний номер: 0122U201316

Керівники роботи: Герасимів Зоряна Миколаївна (канд. геогр. наук., доц.)

Реєстраційна картка НДДКР:   (257 Кб)  Переглянути   Завантажити


 

Назва: Дослідження формування та розвитку історико-культурних процесів у Галичині ХІХ–ХХІ століттях

Державний реєстраційний номер: 0120U101850

Керівники роботи: Луговий Богдан Васильович (канд. істор. наук., доц.)

Реєстраційна картка НДДКР:   (257 Кб)  Переглянути   Завантажити


 

Назва: Дослідження екологічного стану природних ресурсів сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання східного регіону Опілля.

Державний реєстраційний номер: 0120U101855

Керівники роботи: Павлів Олег Володимирович (к. вет. н., доц.)

Реєстраційна картка НДДКР:   (257 Кб)  Переглянути   Завантажити


 

Назва: Організаційно-економічне обґрунтування розвитку об’єднаних територіальних громад

Державний реєстраційний номер: 0120U101848

Керівники роботи: Замора Оксана Ігорівна (к. е. н., доц.)

Реєстраційна картка НДДКР:   (257 Кб)  Переглянути   Завантажити


 

Назва: Розвиток обліку, аналізу і контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: проблеми та перспективи.

Державний реєстраційний номер: 0120U101849

Керівники роботи: Герчанівська Світлана Валеріївна (к. е. н., доц.)

Реєстраційна картка НДДКР:   (257 Кб)  Переглянути   Завантажити


 

  Виконання кожної наукової тематики на кафедрах тісно пов’язане із фаховою підготовкою здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр», «Магістр». Напрями наукових досліджень, які проводяться на кафедрах відповідають специфіці наукової підготовки науково-педагогічних працівників кожного факультету.

   

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ