Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  

Україна тримає стрій!!!

A
A
A

Напрями освітньої діяльність інституту

Метою навчальної роботи є якісна підготовка висококваліфікованих фахівців, адаптованих до сучасних стандартів освіти і вимог ринку праці.

Напрями навчальної роботи:

- удосконалення ступеневої системи підготовки фахівців, подальша інтеграція інституту з НУБіП України з питань навчальної та наукової роботи;

- подальше вдосконалення методичного забезпечення навчально- виховного процесу, створення електронних варіантів НМК дисциплін в програмі «Мооdle» та електронної бібліотеки;

- удосконалення методичного забезпечення самостійної роботи студентів та моніторингу якості теоретичних знань та практичних умінь і навиків;

- запровадження системи дистанційного навчання на заочній формі;

- запровадження у навчальний процес новинок (педагогічної науки, активних методів навчання, комп’ютеризація навчального процесу;

- поглиблення співпраці із роботодавцями, підготовка фахівців за індивідуальними навчальними планами, згідно вимог замовників.


Навчання в інституті здійснюється:

 1. Освітній ступінь “МАГІСТР” за такими спеціальностями

 • 051 - Економіка;
 • 071 - Облік і оподаткування;
 • 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 208 - Агроінженерія.

Термін навчання 1рік і 6 місяців рік на базі диплому фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”.


 

2.Освітній ступінь “БАКАЛАВР” за таким спеціальностями

 • 015.07 - Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка);
 • 051 - Економіка;
 • 071 - Облік і оподаткування;
 • 073 - Менеджмент;
 • 101 - Екологія;
 • 122 - Комп'ютерні науки;
 • 133 - Галезеве машинобудування;
 • 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 205 - Лісове господарство;
 • 206 -Садово-паркове господарство;
 • 208 - Агроінженерія;
 • 242 - Туризм.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 3 роки і 9 місяців на базі документу про повну загальну середню освіту (11 класів).

На скорочений термін навчання за програмами підготовки фахівців освітнього ступеня “Бакалавр” приймаються особи, які здобули неповну вищу освіту і мають диплом молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки.
Юнаки, які зараховані до інституту на бакалаврат, проходять навчання на військовій кафедрі з присвоєнням офіцерського звання.


 

Також здійснюється курсова підготовка за робітничими професіями:

 • оператор комп’ютерного набору;
 • водіїв категорії “В і С”;
 • тракторист-машиніст категорії “А” і “В”;
 • слюсар;
 • електромонтер;
 • організатор фермерського господарства;

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ