Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Перелік документів кафедри інституту

з оригіналом вірно

 "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник директора з навчальної
та навчально-методичної робити
____________________ Білик С.Г.
6 листопада 2017р.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ КАФЕДРИ

 

Назва документу

1.

Організаційні матеріали роботи кафедри:

1.1. Положення про кафедру;

1.2. План роботи на навчальний рік (за підписом зав. кафедри);

1.3. Посадові інструкції працівників кафедри;

1.4. Протоколи засідання кафедри (за підписом завідувача та секретаря кафедри);

1.5. Індивідуальні плани роботи НПП;

1.6. Журнал реєстрації вхідних та вихідних документів;

1.7. Табелі обліку роботи НПП і навчально-допоміжного персоналу;

1.8. Накази, розпорядження, нормативні документи;

1.9. Рішення та рекомендації вчених рад з питань діяльності кафедри;

1.10. Графік і журнал взаємовідвідування занять.

2.

Організація навчального процесу на кафедрі:

2.1.  Витяг з навчальних планів навантаження кафедри;

2.2. Розподіл навчальних годин НПП на навчальний рік;

2.3. Журнал обліку виконання навчального навантаження НПП;

2.4. Звіти НПП та кафедри з навчальної роботи за навчальний рік (форма № 56);

2.5. Звіти НПП та кафедри за навчальний рік;

2.6. Паспорт та положення про навчальні лабораторії (кабінети).

3.

Наукова робота кафедри:

3.1. Виконання НДР (держбюджет, бізнес);

3.2. Звіти з наукової роботи;

3.3. Плани занять студентських наукових гуртків та звіти про їх роботу;

3.4. Індекс h (Scopus, Google Scholar);

3.5. Публікації в Scopus (видано, подано до друку);

3.6. Матеріали атестації аспірантів.

4.

Навчально-методичні комплекси дисциплін, закріплених за кафедрою:

4.1. Робоча програма навчальної дисципліни та її електронна версія на сайті кафедри;

4.2. Електронний навчальний курс дисципліни на платформі Moodle;

4.3. Підручники, навчальні посібники, методичні матеріали щодо вивчення дисциплін та їх електронні версії в електронній бібліотеці інституту;

4.4. Програма практики дисципліни (у разі наявності в навчальному плані).

5.

Матеріали дипломного проектування (у разі наявності в навчальному плані):

5.1. Програма переддипломної практики;

5.2. Тематика випускних бакалаврських і магістерських робіт;

5.3. Методичні рекомендації з її написання.

6.

Зв’язки кафедри з виробництвом:

6.1.  План підвищення кваліфікації НПП та їх звіти;

6.2. Матеріали, що відображають зв’язки кафедри з виробництвом.

7.

Профорієнтаційна робота кафедри:

7.1. План проведення профорієнтаційної роботи;

7.2. Матеріали проведення профорієнтаційної роботи.

8.

Виховна робота:

8.1. Журнали наставників академічних груп.

9.

Перелік матеріально-технічного забезпечення кафедри.

10.

Архів кафедри:

10.1. Екзаменаційні та залікові відомості (копія – один примірник);

10.2. Акти передачі матеріалів кафедри до архіву інституту.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ