Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Перелік документів навчально-методичного комплексу дисципліни

з оригіналом вірно

 "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник директора з навчальної
та навчально-методичної робити
____________________ Білик С.Г.
6 листопада 2017р.

 

Навчально – методичний комплекс дисципліни

1. Типова програма навчальної дисципліни.

2. Робоча програма навчальної дисципліни.

3. Конспекти лекцій НПП, який відповідає за викладання дисципліни.

4. Підручники, навчальні посібники, методичні матеріали щодо вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання.

5. Завдання для проведення поточного та підсумкового контролю знань.

6. Методичне забезпечення курсового проектування (курсових робіт) (якщо передбачено навчальним планом):

- тематика курсових проектів (робіт);

- методичні рекомендації щодо написання КР (КП).

7. Програма навчальної практики дисципліни (якщо вона передбачена навчальним планом).

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ