Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Рішення щодо акредитації освітніх програм

 

Сертифікати освітніх програм НАЗЯВО

 ID освітньої програми в ЄДЕБО  35347
 Назва ОП  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 Галузь знань  14 Електрична інженерія
 Спеціальність  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 Рівень вищої освіти  Магістр
 Тип освітньої програми  Освітньо-професійна

Документи:


Програма візиту ЕГ  Звіт ЕГ  Звіт ГЕР  Рішення НА  Сертифікат про акредитацію

 

 ID освітньої програми в ЄДЕБО  39687
 Назва ОП  Комп'ютерні науки
 Галузь знань  12 Інформаційні технології
 Спеціальність  122 Комп'ютерні науки
 Рівень вищої освіти  Бакалавр
 Тип освітньої програми  Освітньо-професійна

Документи:


 Програма візиту ЕГ  Звіт ЕГ  Звіт ГЕР  Рішення НА  Сертифікат про акредитацію

 

 ID освітньої програми в ЄДЕБО   35301
 Назва ОП  Лісове господарство
 Галузь знань  20 Аграрні науки та продовольство
 Спеціальність   205 Лісове господарство
 Рівень вищої освіти  Бакалавр
 Тип освітньої програми  Освітньо-професійна

Документи:


 Програма візиту ЕГ  Звіт ЕГ   Звіт ГЕР    Рішення НА  Сертифікат про акредитацію

 

 ID освітньої програми в ЄДЕБО   39686
 Назва ОПП  Туризм
 Галузь знань  24 Сфера обслуговування»
 Спеціальність   242 Туризм
 Рівень вищої освіти  Бакалавр
 Тип освітньої програми  Освітньо-професійна

Документи:


 Програма візиту ЕГ  Звіт ЕГ   Звіт ГЕР    Рішення НА  Сертифікат про акредитацію

 

 ID освітньої програми в ЄДЕБО  
 Назва ОПП  Менеджмент
 Галузь знань  07 "Управління та адміністрування"
 Спеціальність   073 Менеджмент
 Рівень вищої освіти  Бакалавр
 Тип освітньої програми  Освітньо-професійна

Документи:


 Програма візиту ЕГ  Звіт ЕГ    Звіт ГЕР    Рішення НА Сертифікат про акредитацію

 

 ID освітньої програми в ЄДЕБО   10716
 Назва ОПП  Економіка підприємства
 Галузь знань  05 Соціальні та поведінкові науки
 Спеціальність  051 Економіка
 Рівень вищої освіти  Магістр
 Тип освітньої програми  Освітньо-професійна

Документи:


 Програма візиту ЕГ  Звіт ЕГ  Звіт ГЕР  Рішення НА  Сертифікат про акредитацію

 

 ID освітньої програми в ЄДЕБО   18616
 Назва ОПП  Агроінженерія
 Галузь знань  20 Аграрні науки та продовольство
 Спеціальність  208 Агроінженерія
 Рівень вищої освіти  Магістр
 Тип освітньої програми  Освітньо-професійна

Документи:


 Програма візиту ЕГ  Звіт ЕГ  Звіт ГЕР  Рішення НА  Сертифікат про акредитацію

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ