Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Науково-дослідна робота за 2015р.

Науково-дослідна та інноваційна діяльність здійснюється силами науково-педагогічних і педагогічних працівників, штатних наукових співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів і студентів, згідно стратегічного плану розвитку ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут»  на 2016-2020 роки.

Кількість зареєстрованих тематик науково-дослідної роботи, яка виконується  на кафедрах факультетів і в науково-дослідній лабораторії

Назва факультету, лабораторій Кількість ініціативних наукових тематик зареєстрованих в УкрНТІ

2014

+/- до

2015

2014 рік 2015 рік
Агроінженерний 0 4 +4
Енергетики і автоматики 0 3 +3
Економіки і природокористування 0 4 +4
Лабораторія біогазових технологій 0 5 +5
Всього по інституту 0 16 +16

 

Порівняльні результати наукової роботи в 2014 і 2015 роках

Результати НДР Роки

2014

+/- до

2015

2014 2015
Науковою діяльністю займаються (НПП) 104 97 -7
Захищено дисертацій 4 2 -2
Науково-дослідні лабораторії 6 6 0
Створені діючі лабораторні установки 3 6 +3
Виготовлено макети нового обладнання 2 8 +6
Опубліковано монографій 5 3 -2
Методичні рекомендації 50 59 +9
Отримано патентів і авторських свідоцтв 13 7 -5
Кількість наукових статей: 130 91 -39

- опубліковано у міжнародних виданнях, 

    у тому числі на англійській мові                                                        

42

2

46

14

+4

+12

- опубліковано у міжгалузевих виданнях        88 45 -43
Кількість тез доповідей:   104 83 -21

- опублікованих у міжнародних виданнях

   у тому числі на англійській мові                                                         

33

5

39

18

+6

+13

- опублікованих у міжгалузевих виданнях      51 24 -27
- опублікованих у вузівських виданнях 20 20 0

 

Кількість конференцій та семінарів, проведених науковими і науково-педагогічними працівниками в 2015 році

Назва наукових форумів Роки

2014

+/- до

2015

2014 2015
Міжнародні Конференції 1 1 0
Семінари 0 0 0
Всеукраїнські Конференції 0 0 0
Семінари 0 0 0
Внутрішньовузівські Конференції 2 3 +1
Семінари 14 21 +7
Всього 17 25 +8

 

У 2015 р. функціонувало 6 науково-дослідних лабораторій:

Енергозбереження та відновлювальні джерела енергії;

Біоенергетичних комплексів АПК;

Виробництва біогазу;

Технології використання рослинних олій у паливних системах дизельних двигунів;

Інформаційні технології в бухгалтерському обліку;

Економіки сталого розвитку сільських територій.

 

Кількість в науково-дослідних лабораторій, які функціонували в період 2014 – 2015 рр.

Назва факультету, лабораторій Кількість ініціативних наукових тематик зареєстрованих в УкрНТІ

2014

+/- до

2015

2014 рік 2015 рік
Виробництва біогазу 1 1 0
Енергозбереження та відновлювальні джерела енергії 1 1 0
Біоенергетичних комплексів АПК 1 1 0
Технології використання рослинних олій у паливних системах дизельних двигунів 1 1 0
Економіки сталого розвитку сільських територій 1 1 0
Інформаційні технології в бухгалтерському обліку 1 1 0
Всього 6 6 0

У науково-дослідних лабораторіях були створені та діють  6 лабораторних установок:

Діюча модель вітроенергетичної установки;

Установка для проведення передпосівної активації насіння високою напругою;

Подрібнювач тюків соломи злакових культур;

Двигун для випробування альтернативних видів палива на основі ріпакової олії;

Пелетниця для виготовлення методом термічного і парового вибуху пресованих гранул із соломи з добавками відходів сільськогосподарського і харчового виробництва;

Лабораторна модель реактора для отримання біогазу із рослинної біомаси.

 

Кількість створених лабораторних науково-дослідних установок, які функціонували в період 2014-2015 рр.

№№

з/п

Назви науково-дослідних установок

2014

+/- до

2015

за 2014 рік за 2015 рік
1. Подрібнювач тюків соломи злакових культур. Подрібнювач тюків соломи злакових культур. 0
2. Двигун для випробування альтернативних видів палива на основі ріпакової олії. Двигун для випробування альтернативних видів палива на основі ріпакової олії. 0
3. Установка для виготовлення пелет із соломи і відходів спиртового і цукрового виробництва. Установка для виготовлення пелет із соломи і відходів спиртового і цукрового виробництва. 0
4. Лабораторна модель реактора для отримання біогазу із рослинної біомаси. Лабораторна модель реактора для отримання біогазу із рослинної біомаси. 0
5. - Установка для проведення передпосівної активації насіння високою напругою. +1
6.   Діюча модель вітроенергетичної установки. +1
Всього 4 6 +2

 

За 2015 рік виготовлено 8 діючих макетів і стендів, які використовуються у наукових дослідах і підчас навчального процесу:

Діюча модель визначення показників якості електричної енергії;

Діючий макет регулювання температури повітря у приміщенні на базі мікропроцесора Atmel;

Діюча модель системи керування водонасосних установок за допомогою перетворювачів частоти;

Лабораторний стенд для визначення діелектричної проникності та діелектричних втрат у твердих діелектриках.

Електронний трьохвимірний макет благоустрою центральної площі м. Бережани;

Електронний трьохвимірний макет благоустрою скверу Героїв у м. Бережани;

Стенд-презентація проекту озеленення центральної частини міста Бережани Тернопільської області, на замовлення виконавчого комітету Бережанської міськради

Стенд-презентація проекту реконструкції зелених насаджень території міського скверу міста Борщів Тернопільської області.

 

При виконані науково-дослідних робіт отримано такі найважливіші результати:

Досліджено:

Вплив різних добавок відходів сільськогосподарського виробництва і харчової промисловості до пелет і екструдованої соломи на метаногенез у лабораторних умовах.

Вплив різних способів подрібнення і розмірів частинок рослинної біомаси на інтенсивність утворення біогазу.

Вплив складу паливної суміші гас-олія на показники роботи дизельного двигуна Д-21. Визначено оптимальний склад паливної суміші і вплив цього складу на цитанове число та її теплотворну здатність. Проведено тепловий розрахунок двигуна при роботі на суміші різного складу для визначення можливого впливу на потужність двигуна.

Стан проблеми та реальність застосування методів дії електромагнітної енергії на активацію розвитку рослин, проведено передпосівну обробку насіння томатів високою напругою.

Систему оцінки розвитку сільських територій. Здійснено характеристику сільського господарства як чинника відродження села та обґрунтовано пріоритетні напрями його розвитку, на прикладі західного регіону України.

Процес формування облікової політики підприємства в умовах міжнародної економічної інтеграції. Теоретично обґрунтовано роль бухгалтерського обліку у вирішенні інформаційних потреб акціонерів. Проаналізовано протилежні інтереси суб’єктів економіки як передумову удосконалення бухгалтерського обліку пасивів. Досліджено основні напрями оптимізації джерел фінансових ресурсів підприємств.

Розроблено:

Конструкції котлів для спалювання твердого палива з покращеними експлуатаційними характеристиками.

Надійну і ефективну систему керування насосними  агрегатами  з асинхронними двигунами, яка здійснюється за допомогою перетворювачів частоти.

Нормативно-правове регулювання обліку браку та відходів виробництва.

Впроваджено:

Проект реконструкції міського скверу міста Борщів, Тернопільської області.

Проект озеленення і благоустрою центральної площі міста Бережан, Тернопільської області.

Проект благоустрою скверу перед корпусом агроінженерного факультету.

Регульований електропривод для водонасосних установок та борошномельних підприємств.

Визначник якісних показників електричної енергії.

Розробку шляхів економічного розвитку сільських територій: становлення малого підприємництва, формування системи збуту сільськогосподарської продукції. 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ