Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Конкурс на посади НПП 2019

У відповідності до ст. ст. 36, 55 Закону України “Про вищу освіту”,   Порядку проведення конкурсу на заміщення посадНППВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» (http://www.bati.nubip.edu.ua)та Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 р. № 1005із змінами № 1230 від 26.11.2015 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1005729-15) ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОГОЛОШУЄ

конкурс на заміщення посад НПП згідно з термінами та умовами, визначеними законодавством:

Кафедра економіки підприємства:

- професор, д.е.н. (викладання дисциплін: Економіка та організація інноваційної діяльності; Проектування підприємницької діяльності в АПК) – 1 ставка.

Кафедра електротехнологій та експлуатації енергообладнання:

- доцент (викладання дисциплін: Проектування систем електрифікації, автоматизації та електропостачання; Електротехнології в АПК; Методологія і організація наукових досліджень; Основи наукових досліджень; Інженерна діяльність при обслуговуванні електроенергетичних систем) – 1 ставка;

- старший викладач(викладання дисциплін: Електричні апарати; Оптичні технології; Енергозбереження та використання поновлювальних джерел енергії) – 0,5 ставки.

Документи надсилати або подавати особисто за адресою: кабінет 118, вул. Академічна, 20, м. Бережани, Тернопільська обл., 47501. тел. для довідок  (03548) 2-54-25.

Термін подачі конкурсних справ  до  18.08.2019 р.

(Електронні адреси Порядку та Рекомендацій щодо проведення конкурсу вказані в заголовку оголошення).

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ