Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Студентська наукова діяльність

Здійснення якісної підготовки спеціалістів вимагає розвитку творчих здібностей студентів. Робота у цьому напрямку неможлива без розвитку у студентів навичок і умінь науково-дослідної роботи, тому що сучасний випускник повинен бути творчо мислячим спеціалістом, який активно шукає оптимальні шляхи і методи розв’язування завдань. Відповідно до положення інституту студенти повинні займатися науковими дослідженнями на кафедрах, наукових лабораторіях, студентських наукових гуртках та під час проходження навчальних і виробничих практик і виконання лабораторних, практичних, курсових і дипломних робіт.

В інституті науково-дослідна робота студенів регламентована у положенні про підрозділ наукової роботи студентів та реалізується через систему різних форм дослідницької діяльності, зокрема:

 • студентські наукові гуртки;
 • індивідуальні завдання, у тому числі під час навчальних та виробничої практики;
 • курсові та дипломні роботи;
 • участь студентів у предметних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт;
 • виконання колективних наукових проектів.

Основною метою підрозділу наукової роботи студентів є забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток, а також створення умов для підготовки кваліфікованих спеціалістів та участі студентів у фундаментальних і прикладних дослідженнях.

Підрозділ проводить:

 • інформування щодо запланованих студентських наукових конференцій, конкурсів, виставок та можливості участі у цих заходах;
 • пропаганду та популяризацію наукової діяльності серед студентів;
 • організацію участі в  наукових конференцій, семінарів та інших студентських наукових заходах;
 • висвітлення діяльності студентських наукових робіт у засобах масової інформації;
 • налагоджування та розширення контактів із студентською науковою спільнотою України та світу.

Студентська наукова діяльність в інституті реалізується за трьома напрямками:

 • олімпіади;
 • конкурси;
 • конференції.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ