Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

План роботи Методичної ради факультету «Економіки і природокористування» на 2020-2021 н.р.

План роботи

Методичної ради факультету «Економіки і природокористування»

на 2020-2021 н.р.

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

1.

Обговорення та затвердження плану роботи Методичної ради факультету на 2020-2021 н.р. на засіданні вченої ради факультету

серпень

Сливінська О.Б.

2.

Про затвердження складу Методичної ради факультету на 2020-2021 н.р.

вересень

Сливінська О.Б.

3.

Про основні завдання на 2020-2021 н.р.

вересень

Сливінська О.Б.

4.

Розгляд і затвердження робочих програм дисциплін

вересень

Викладачі факультету

5.

Ознайомлення науково-педагогічних працівників з новинками наукової, методичної та педагогічної літератури, наочними посібниками та технічними засобами навчання

постійно

Деканат,

зав. кафедри

6.

Розгляд плану видання навчально-методичної літератури на 2020-2021 н.р.

вересень

Зав. кафедри

7.

Надання допомоги в оформленні навчально-програмної документації, запровадженої Міністерством освіти і науки

жовтень

Ярема Л.В.,

Сливінська О.Б.,

Христенко Г.М.

8.

Стан навчально-методичних комплексів з напрямів підготовки «Облік і оподаткування», «Економіка»,  «Менеджмент», «Туризм», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

жовтень

Ярема Л.В., Христенко Г.М.,

Герчанівська С.В.,

Гурська І.С.,

Павлів О.В.,

Луговий Б.В.

1

2

3

4

9.

Використання нових методик проведення занять

листопад

Ярема Л.В.

10.

Організація та проведення семінару з питань застосування кейс-технологій при веденні економічних дисциплін

квітень

Ярема Л.В.,

Христенко Г.М.,

Сливінська О.Б.

11.

Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії на факультеті

грудень

Зав. кафедри

12.

Про підготовку навчально-методичної документації для запровадження дистанційного навчання на заочній формі навчання

січень

Зав. кафедри

13.

Використання інноваційних форм контролю знань студентів на факультеті

грудень

Христенко Г.М.

14.

Методичне забезпечення проведення предметних олімпіад на кафедрах факультету

лютий

Зав. кафедри

15.

Впровадження в навчальний процес методу «виробничих ситуацій»

березень

Христенко Г.М.

16.

Впровадження в навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду викладачів Гурська І.С. і Герчанівська С.В.

травень

Гурська І.С., Герчанівська С.В.

17.

Узагальнення та розповсюдження досвіду методичної роботи кафедри економіки підприємства

березень

Гурська І.С.

18.

Підведення підсумків навчально-методичної роботи та підвищення кваліфікації НПП за 2020-2021 н.р.

травень

Зав. кафедри

19.

Висвітлювати позитивний досвід запровадження інноваційних технологій на факультеті

постійно

Зав. кафедри

20.

Розгляд навчально-методичних матеріалів і рекомендація їх до друку

щомісячно

Викладачі факультету

21.

Аналіз результатів взаємовідвідування занять з питань методики викладання

постійно

Сливінська О.Б.

22.

Надання допомоги науково-педагогічним працівникам в розробці методичної документації

постійно

Ярема Л.В.,

Христенко Г.М.,

Сливінська О.Б.

23.

Організація співробітництва з Методичною радою економічного факультету НУБіП України

постійно

Сливінська О.Б.

1

2

3

4

24.

Надання методичної допомоги викладачам при плануванні та створенні навчально-методичних видань

постійно

Зав. кафедри

25.

Інформація з реалізації урядових рішень і рекомендацій органів освіти

постійно

Сливінська О.Б.

26.

Активізація видавничої діяльності викладачів

постійно

Ярема Л.В.,

Сливінська О.Б.,

зав. кафедри

27.

Про підсумки виконання плану роботи за 2020-2021 н.р.

червень

Сливінська О.Б.

Оновлені публікації

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ