ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

A
A
A

факультет ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями: "БАКАЛАВР" та "МАГІСТР"

зі спеціальностей

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ (ОС Бакалавр)
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА (ОС Бакалавр)
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА (ОС Магістр)
Детальніше...

Факультет енергетики та електротехніки

Korpus Energy

 

Факультет енергетики та електротехніки - один із найстарших підрозділів інституту.

Освітня концепція факультету полягає у підготовці нового покоління фахівців в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, комп’ютерних та інформаційних технологій на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до вимог актуальних освітніх програм.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями:

«МАГІСТР» за спеціальністю:

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

«БАКАЛАВР» за спеціальностями:

122 "Комп'ютерні науки"

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

На факультеті функціонує 3 кафедри:

  • енергетики і автоматики;
  • електротехнологій та експлуатації енергообладнання;
  • інформаційних технологій та вищої математики;

Освітній процес на факультеті здійснюють 20 науково-педагогічних працівники, з них: 2 доктори наук, професори, 12 кандидатів наук, доцентів і 6 старших викладачів та асистентів.

Навчальні плани підготовки фахівців, дисципліни та робочі програми адаптовані до навчальних планів Національного університету біоресурсів та природокористування України та стандартів вищої освіти з відповідних спеціальностей. В освітній процес запроваджуються елементи наукового пошуку, інноваційної діяльності та новітні досягнення в галузі електроенергетики та комп’ютерних технологій.

Науково-навчальна база факультету включає 3 навчальних корпуси, понад 20 спеціалізованих навчальних та науково-дослідних лабораторій.

Матеріально-технічна база факультету постійно оновлюється. Створено та функціонують ряд спеціалізованих лабораторій, зокрема: лабораторія мікропроцесорної техніки; релейного захисту і автоматики; математичного моделювання та програмування; безпеки праці в енергоустановках; цифрових систем керування; електроприводу виконавчих механізмів; відновлювальних джерел енергії; веб-технологій та веб-дизайну.

Професорсько-викладацький склад плідно працює над забезпеченням високої якості освітнього процесу, навчально-методичної та виховної роботи, а також проведенням наукових досліджень.

Освітній процес передбачає наскрізну комп’ютерну підготовку. Тому на факультеті створено нові комп’ютерні лабораторії, оснащені сучасними персональними комп’ютерами із входом в систему Інтернет та комп’ютеризовано робочі місця в спеціалізованих лабораторіях.

Значна увага приділяється вивченню сучасних інформаційних технологій: систем управління контентом сайтів; мов програмування та Web-програмування; мови серверної логіки; розробці елементів Web-дизайну тощо.

Здобувачам вищої освіти факультету створено сприятливі умови для виявлення творчих здібностей. На факультеті функціонують наукові гуртки, науково-конструкторські групи, які працюють над створенням нових приладів та нестандартного устаткування, що використовується для наповнення навчальних лабораторій і кабінетів. Окрім цього систематично проводяться конкурси на краще знання навчальної дисципліни, виставки технічної творчості студентів, конкурси на кращого за професією, а також здобувачі вищої освіти приймають активну участь у міжнародних,  всеукраїнських та інститутських наукових конференціях, займають призові місця на олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт зі спеціальності.

Базові господарства для проходження практик: ТОВ «Захід-агро МХП» філія «Агрокультура - Тернопіль», ТзОВ «Агропродсервіс», ФГ «Вікторія-92», ПП «Агроспецгосп», ПАТ ДТЕК «Західенерго» ВП «Бурштинська ТЕС», «Тернопільобленерго»: філії Козівський РЕМ та Бережанський РЕМ, ТзОВ «Жива земля Потутори», ТзОВ «Кагро», ТзОВ «Мрія-центр».

Наукові дослідження виконуються за напрямами: енергозберігаючі технології в аграрному виробництві; дослідження якості електричної енергії; адаптація систем релейного захисту та автоматики на базі сучасних мікропроцесорних терміналів; оптимізація електротехнічних систем з відновлюваними джерелами енергії; електротехнології підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на базі електромагнітних полів різного частотного діапазону; інформатизація управління освітньо-виховним процесом, програмування та моделювання.

Факультет тісно співпрацює з освітньо-науковими закладами вищої освіти України та провідними фірмами в галузі електроенергетики та електротехніки (КОМПАНІЯ «SIMPLEENERGY», ЕЙТІ УКРАЇНА, ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК, ЗЕЛМЕР УКРАЇНА, АСКО-УКРЕМ, КОМПАНІЯ РЕЛСІС, ФЕНІКС КОНТАКТ, РЗА СИСТЕМЗ та інші.)

Студенти факультету мають можливість стажуватися у господарствах країн ЄС: Швейцарія, Данія, Австрія, Польща, Німеччина.

Випускники факультету разом з дипломами фахівців одержують посвідчення про присвоєння робітничих професій: тракторист-машиніст, водій категорії В і С, слюсар з ремонту автотракторної техніки, електрогазозварювальник, електромонтер, оператор ЕОМ та інші.

Близько 65% працівників обласних і районних електромереж та 80% електротехнічного персоналу сільськогосподарських підприємств в області різних форм власності є випускниками нашого факультету, окремі з них займають керівні посади та очолюють електроенергетичні підприємства. 

Основними напрямками діяльності факультету є:

  • оптимізація роботи щодо підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців освітніх ступенів: бакалавр, магістр;
  • проведення науково-дослідної, інформаційно-консультаційної діяльності, розробки і впровадження інноваційних технологій для потреб аграрного комплексу України;
  • творча співпраця з освітніми, науково-дослідними і виробничими установами в Україні та провідними зарубіжними університетами та фірмами.

Підготовка енергетиків

Лабораторія релейного захисту
Лабораторія електричних машин
Лабораторія електроприводу
Лабораторія монтажу енергообладнання
Лабораторія електротехнологій
Лабораторія електроосвітлення

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ