Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Склад кафедри загальноінженерної підготовки

Науково-педагогічні працівники кафедри


Драган Андрій Петрович
Завідувач кафедри, кандидат технічних наук

У 2002 році закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». З 2002 по 2007 рік працював у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на кафедрі технології машинобудування. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Технологія машинобудування» на тему «Теоретичні передумови технологічного процесу виготовлення гвинтових гофрованих заготовок». З 2007 року старший викладач кафедри загальноінженерної підготовки ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут». З 2014 року завідувач кафедри. Автор більше сорока наукових праць, зокрема монографії «Технологічні основи формоутворення спеціальних профільних гвинтових деталей», навчального посібника «Будова і технічне обслуговування дорожніх машин і обладнання», тридцяти наукових статей і десяти патентів на винаходи. Викладає дисципліни: «Теоретична механіка», «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка», «Піднімально-транспортні машини», «Механіка матеріалів і конструкцій». . 

Сфера наукових інтересів: гвинтові робочі органи транспортно-технологічних машин

 

 


Клендій Микола Богданович
кандидат технічних наук, доцент

У 1986 році закінчив ТФ ЛПІ за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1986 по 1998 рік працював на ВАТ «Мікрон» на посаді головного конструктора. З 2001 року старший викладач кафедри загальноінженерної підготовки ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут». У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Підйомно-транспортні машини» на тему «Обґрунтування параметрів перевантажувального патрубка гвинтового конвеєра». З 2008 по 2012 рік займав посаду проректора з навчальної та наукової роботи ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства НУБІП України. З 2013 по 2017 рік декан агроінженерного факультету. З 2018 року завідувач науково-дослідної лабораторії інституту. Автор більше 140 наукових праць, у тому числі монографії, 14 статей у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, 74 статей у наукових фахових виданнях України, 38 матеріалів тез конференцій та 24 патентів на корисні моделі. Викладає дисципліни: «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів», «Теорія машин і механізмів», «Деталі машин», «Теорія і технологія наукових досліджень та інтелектуальна власність». . 
Сфера наукових інтересів: гвинтові робочі органи транспортно-технологічних машин

 


Linnik
Стебелецька Наталія Миронівна
кандидат технічних наук

У 1997 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка за спеціальністю "Фізика і математика". З 1997 по 2000 рік викладач Бережанського агротехнічного технікуму. З 2001 року старший викладач кафедри інформаційних технологій та вищої математики, а з 2015 року доцент кафедри загальноінженерної підготовки ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Тертя та зношування в машинах» на тему «Підвищення знософрикційних властивостей фрикційних накладок керованою зміною енергонавантаженості». Автор більше тридцяти наукових праць, зокрема двадцяти наукових статей в тому числі і в закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та Scopus і десяти патентів на винаходи. Викладає дисципліну «Фізика».
Сфера наукових інтересів:підвищення знософрикційних властивостей пар тертя

 


Dunja
Карась Василь Іванович
старший викладач 

У 1985 році закінчив Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1987 по 2000 рік викладач Бережанського агротехнічного технікуму. З 2001 року старший викладач кафедри загальноінженерної підготовки ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут». Автор більше тридцяти наукових праць, зокрема двадцяти наукових статей і п’яти патентів на винаходи. Викладає дисципліни: «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Стандартизація та сертифікація с\г техніки і обладнання».
Сфера наукових інтересів: Егармонізація Державних стандартів України з міжнародними стандартами ISO і EN

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ