ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Підвищення кваліфікації та стажування НПП кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання

Підвищення кваліфікації НПП – складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності.

Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення й поглиблення працівниками спеціальних (фахових), науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей на основі критичного осмислення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприятиме успішному провадженню професійної діяльності на рівні складності, що адекватний вимогам Національної рамки кваліфікацій.

Основними завданнями підвищення кваліфікації НПП є:

  • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностейу межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);
  • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
  • формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.
  • НПП підвищує свою кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років.
Прізвище, ім’я та по-батькові НПП, посада Документ про підвищення кваліфікації (стажування) Назва установи/організації, адреса
Колодійчук Любомир Семенович, завідувач кафедри Підвищення кваліфікації зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (108 год./3,6 кредитів ЄКТС) ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків
Підвищення кваліфікації з навчальної дисципліни "Віртуальні управляючі пристрої"  ЛНАУ, м. Дубляни
Стажування на виробництві, (160 год./5,3 кредити ЄКТС) ТОВ "ОСП Корпорація ВАТРА", м. Тернопіль
Підвищення кваліфікації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Чміль Анатолій Іванович, професор Підвищення квалфікації НПП "Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації власних досліджень за допомогою платформи Web of Science" НУБіП України, м. Київ
Стажування на виробництві, (120 год./4 кредити ЄКТС) ТОВ "СімплЕнерджі" (SimpleEnergy) м.Луцьк
Підвищення кваліфікації за програмою професійного розвитку: "Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль гарантів" Модуль 2, (30 год./1 кредит ЄКТС) ВНЗ "Університет економіки і права "КРОК"" м. Київ
Підвищення кваліфікації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Соловей Іван Михайлович, доцент Підвищення кваліфікації, (120 год./4 кредити ЄКТС) Університет менеджменту освіти,м.Київ
Інші види підвищення кваліфікації, (60 год./2 кредити ЄКТС)  
Підвищення кваліфікації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Семенова Надія Павлівна, старший викладач Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Інші види підвищення кваліфікації, (12 год./0,4 кредити ЄКТС)  ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль; м. Ломжа (Польща)
Стажування на виробництві (160год./5,3 кредити ЄКТС) АТ "2-й ремонтний завод засобів зв’язку"
Підвищення кваліфікації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Гайдукевич Світлана Василівна, старший викладач Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Інші види підвищення кваліфікації, (12 год./0,4 кредити ЄКТС)  ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль; м. Ломжа (Польща)
Стажування на виробництві (160год./5,3 кредити ЄКТС) АТ "2-й ремонтний завод засобів зв’язку"
Підвищення кваліфікації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ

 

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ