Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Виробничі практики за кордоном

Мета і зміст практики

Метою практики за кордоном є сприяння  інтеграції  національної аграрної  освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та вивчення практичного досвіду ведення сільського господарства в країнах з розвиненим аграрним сектором економіки; оволодіння студентами передовими технологіями   вирощування,   переробки та реалізації сільськогосподарської продукції; вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття практичних навичок роботи з нею.

Залежно  від  конкретного  напряму  (спеціальності) підготовки  студентів  та  відповідно  до  навчального плану визначаються вид, тривалість і терміни проведення практики за кордоном та розробляються інструкції, що враховують особливості проведення практики студентів за кордоном відповідно до напряму (спеціальності)  підготовки  за певними програмами проведення практик.

До участі у практичному навчанні за кордоном допускаються:

  • студенти 2-3 курсів та студенти першого року навчання, які навчаються за інтегрованими навчальними планами(скорочений термін), а також студенти першого року навчання магістратури та аспіранти, що зареєструвалися для участі у програмах практичного навчання за кордоном;
  • студенти, що успішно навчаються, беруть активну участь у громадському житті університету;
  • студенти, що мають високий рівень знань з іноземної мови, що засвідчуються відповідним сертифікатом.

Відбір кандидатів для участі у міжнародних програмах практичного навчання за кордоном проводиться на основі відкритого конкурсу та висновків приймаючої сторони. 

Основними критеріями відбору осіб з числа бажаючих взяти участь у програмах практичного навчання за кордоном є:

  • успішність навчання (середній бал не менше 4.0);
  • фахове спрямування претендентів та висновок представників приймаючої сторони;
  • відсутність негативних проявів у побуті;
  • володіння іноземною мовою, що підтверджується відповідним сертифікатом;
  • громадська активність та соціальний стан кандидатів (діти-сироти, напівсироти, студенти з багатодітних сімей - за поданням громадських організацій);
  • наявність закордонного паспорта;
  • наявність посвідчення водія автотранспортного засобу.

Залежно від конкретного напряму спеціальності підготовки студентів та навчального плану визначається вид, тривалість і терміни проходження практичного навчання за кордоном.

 

2. Виробничі практики за кордоном 12. Виробничі практики за кордоном 2

2. Виробничі практики за кордоном 32. Виробничі практики за кордоном 8

2. Виробничі практики за кордоном 42. Виробничі практики за кордоном 5

2. Виробничі практики за кордоном 72. Виробничі практики за кордоном 10
2. Виробничі практики за кордоном92. Виробничі практики за кордоном 11

Договори про співпрацю

 

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ