ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  (03548) 2-26-48  E-mail:   mtfbati2010@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Матеріально-технічна база ОП Лісове господарство

Перелік навчальних лабораторій, кабінетів та їх обладнання, що забезпечують вивчення обов’язкових та вибіркових дисциплін за освітньою програмою «Лісове господарство»

 

1. Лабораторія інформаційних технологій, інвентаризації лісу та садово-паркових об’єктів (13п), 40 м2


1 1

Найменування навчальної дисциплін: Дистанційне зондування землі, Геодезія, Біометрія, Інформац. технології в л. г., Лісова таксація,  Лісовпорядкування, Основи фах. підготовки, Організація л.г. виробництва, Лісове товарознавство, Лісове підприємництво.

1 21 3

Обладнання:

- мультимедійний комплекс (проектор DLP BenQ MP610) (2019) – 1 шт., - PC DESKTOP-5RCBASU AMD A8-9600 з інформ. забезпеч. – 10 шт; - ноутбук HP ProBook 4530s 15,6 (2014) – 2 шт.; - ноутбук Asus Х51RL 15,6 (2007) – 1шт.; - монітор Samsung S 22 F 350F (2020) – 10 шт.;- дошка шкільна магнітна 1000*2000 мм (2013) – 1 шт.; - пристрій глобал. позиц. GPS Gаrmin Etrex 2 (2016) – 1 шт; - квадрокоптер Dji Phantom IV (2017) - 1 шт; - мірна вилка Codimex S-1 (2015) – 1 шт.; - бусоль БГ-1 (2008) – 3 шт.; - теодоліт T30 (2005) – 3 шт.; - теодоліт 2T30 (2005) – 1 шт.; - нівелір Н3К (2006) – 4 шт.; - рейки нівелірні – 11 шт. - мірні вилки дерев’яні ВМ-760 (2006) – 6 шт; - штативи геодезичні деревяні (2009) – 9 шт.; - стрічка мірна 20м (2009) – 2 шт.; - лінійки масштабні - 6 шт.; - лінійка ЛБЛ – 3 шт; - екер призменний двійний – 3 шт.; - курвіметр механічний КУ-А – 2 шт.; - планіметр полярний – 1 шт.; - висотомір – 5 шт.; - навчальні стенди – 14 шт.; - (онлайн-сервіси для підтримки дистанційного навчання Skype, Zoom, Google Meet та інтернет-тестування в платформі Moodle); - лісотаксаційні довідники – 10 шт.

 

2. Лабораторія екології рослин і охорони природи (01, 02), 40 м2


2 1

Найменування навчальної дисциплін: Основи екології і охорони природи; Ботаніка; Фізіологія рослин; Лісова селекція і генетика; Основи біотехнології; Природно-заповідна справа; Недеревні ресурси лісу.

2 22 3

Обладнання: 

- мультимедійний комплекс (проектор  EPSON H432B) (2014) – 1 шт., - РС Intel Celeron G540/2 Гб/500 Гб/ ViewSonic 17” (2014 р.) – 1 шт.; - відеотека – 1комплект; - шафа витяжна лабораторна (2004, 2013) – 2 шт.; - стіл лабораторний острівний (2004) – 2 шт.; - хімічний стіл лабораторний (2013) – 19 шт; - мийка лабораторна (2004) – 1 шт.; - холодильник INDEZIT (2007) – 1 шт; - шафа сушильна SNOL 24/200 (2013) – 1 шт.; - шафи сушильні лабораторні різні (2004 – 2011) – 5 шт.; - електропіч SMOG 72 (2004);  -  термостат лабораторний ТС (2013) – 80; - сухожарний стерилізатор – 1 шт; - вага лабораторна електронна ТВЕ 0,21-0,001 (2013) – 2 шт.; - електронна аналітична вага - 1 шт; - вага ОПМ 45 АR (2004) – 3 шт.;  рН-метр портативний Сhecker hi98103 (2013) – 2 шт; - електроплитка Delfa DH-7201 (2013)  – 1 шт; - водяна баня ВБ-4 (2013) -1 шт; - мікроскоп Micromed XS-5510 – 1шт; - мікроскоп ОПХА (2004) – 6 шт.; - мікроскоп Юнат -2П-3 МПО3О3 – 4 шт; - нітратомір Н-401 (2013) – 1 шт.; - люксметр Benetech GM1030 (2013) – 1 шт.; - фотометр РМ 2111 (2004) – 1 шт.; - радіометр дозиметр ZGKPDQ BR-6 (2013) – 1 шт.; - титрувальна установка (2004) – 1 шт.; - опадомір (2013) – 1 шт.; - барометр-анероїд метеорологічний бамм-1 (2013) – 1 шт.; - анемометр (2013) – 1 шт.; - гігрометр психрометричний (2013) – 1 шт.; - посуд хімічний лабораторний (2004 – 2021) – в комплекті; - реактиви хімічні лабораторні (2004 – 2021) – в комплекті; - інструменти препарувальні лабораторні (2004 – 2021) – в комплекті; - чучела звірів і птахів навчальні (2006) – 25 шт; - програми з визначення рослин (PlantSnap, iNaturalist, PictureThis) - 1 шт; - гербарій деревних і чагарникових рослин -15 шт; - визначник рослин -5 шт; - атлас деревних і чагарникових порід у 2-х т. – 5 шт; - лупа збільшувальна – 5 шт; - лінійка - 10 шт.; - дистилятор Термо-1П (2004) – 1 шт; - бідистилятор (2007) - 1 шт; - автоклав (2004) – 1 шт.; - спиртівки – 10 шт; - набір мікропр. "Загальна Біологія"; - набір мікропр. "Зоологія"; - навчальні стенди і плакати – 9 шт/

 

3. Лабораторія біології лісів і парків, лісознавства та охорони лісів від пожеж (16п), 40 м2


3 1

Найменування навчальної дисциплін: Дендрологія; Лісова фітопатологія; Лісівництво; Лісова пірологія; Лісова ентомологія; Біологія лісових звірів і птахів; Мисливствознавство; Недеревні ресурси лісу. 

3 23 3

Обладнання:  

- мультимедійний комплекс (проектор ВЕNQ СР 220) (2007) – 1 шт., - ноутбук HP ProBook 4530s 15,6 (2014) – 1 шт.; - відеотека – 1 комплект; - шкаф сушильний (1998) – 1 шт.; - вага лабораторна електронна ТВЕ 0,21-0,001 (2013) – 1 шт.; - вага ОПМ 45 АR (2004) – 1 шт.; - мікроскоп ОПХА (2004) – 4 шт.; - мікроскоп Юнат -2П-3 МПО3О3 – 4 шт; - опадомір (2013) – 1 шт.; - барометр-анероїд метеорологічний бамм-1 (2013) – 1 шт.; - анемометр (2013) – 1 шт.; - гігрометр психрометричний (2013) – 1 шт.; - інструменти препарувальні лабораторні (2004 – 2021) – в комплекті; - чучела звірів і птахів навчальні (2006) –5 шт. - програми з визначення рослин (PlantSnap, iNaturalist, PictureThis) - 1 шт; - гербарій деревних і чагарникових рослин -15 шт; - визначник рослин -5 шт; - атлас деревних і чагарникових порід у 2-х т. – 5 шт; - лупа збільшувальна – 5 шт; - лінійка - 10 шт.; - набір мікропр. "заг. Біологія"; - набір мікропр. "Зоологія"; - навчальні стенди і плакати – 12 шт

 

4. Лабораторія лісових культур, розсадництва і селекції (17)  40 м2


4 1

Найменування навчальної дисциплін: Лісові культури, Лісове грунтознавство, Лісова меліорація, Основи гідротех. меліорації ліс.земель, Недеревні ресурси лісу, Озеленення населених місць.

4 24 3

Обладнання:  

- мультимедійний комплекс (проектор ВЕNQ СР 220) (2007) – 1 шт., - ноутбук HP ProBook 4530s 15,6 (2014) – 1 шт.; - відеотека – 1 комплект;  - лопата штикова – 10 шт; - граблі садові – 2 шт.; - сапки городні – 14 шт.; - сокири – 2 шт.; - пилки-ножовки – 2 шт.; - садові тачки колісні (2021) – 1 шт.; - інвентар садовий дрібний – комплект; - теплиця полікарбонатна 600х300см (2009) – 1 шт.; - мечі Колесова – 5 шт; - мірна стрічка – 2 шт; - лупа лабораторна – 5 шт; - ексикатори для роботи з пилком дерев – 2; - гербарій сіянців основних лісотвірних видів дерев – 5шт; - колекція насіння лісових видів; - галузеві норми виробітку – 1 шт (ел. в-т); - секатори садові – 4 шт.; - пензлики для збирання пилку і запилення – 4 шт.; - ножі та інвентар для щеплення дерев; - еластична стрічка для щеплення дерев; - сито лабораторне  грунтове (комплект)  ПКР (1998) – 8 шт.; - навчальні стенди і плакати – 10 шт.

 

5. Лабораторія механізації лісогосподарських і садово-паркових робіт (6п, 18п) 35 м2 , 72 м2


5 1

Найменування навчальної дисциплін:  Механізація лісогосподарських робіт, Транспорт лісу, Основи лісоексплуатації, Основи гідротех.меліорації лісових земель

5 25 3

Обладнання:  

- мультимедійний комплекс (проектор ВЕNQ СР 220) (2007) – 1 шт., - ноутбук HP ProBook 4530s 15,6 (2014) – 1 шт.; - відеотека – 1 комплект; - дошка шкільна магнітна 1000*2000 мм (2013) – 1 шт.; - трактор МТЗ-80  (1983, 1986, 2012) - 3 шт.; - трактор МТЗ-82  (1988, 2008) - 2 шт.; - трактор ДТ75  (1990) - 1 шт.; - автомашина САЗ 35-07 (1987) - 1 шт.; - автомашина ЗІЛ 4502  (1992) - 1 шт.; - автомашина САЗ-3507 (1992) - 1 шт.; - автомашина ВАЗ 21217 (1995) - 1 шт.; - автомашина ВАЗ 21099 (1993) - 1 шт.; - автомашина КАМАЗ 55111 (1990) - 1 шт.; - автомашина ГАЗ-5205 (1985) - 1 шт.; - екскаватор ЮМЗ-6 ЕО 2621  (1993) - 1 шт.; - причіп АСЕ 12,5 ТА 043-70 (1991) - 1 шт.; - причіп ПСЕ ОР 12,5  ТА 043-71 (1991) - 1 шт.; - причіп 2 ПТС-4 ТА 043-72 (1989) - 1 шт.; - причіп 2ПТС-4  043-73ТА (1982) - 1 шт.; - плуг лемішний ПЛ (1984) - 1 шт.; - плуг лемішний навісний ПЛН-3,35 (1992) – 4 шт.; - борона дискова навісна БДН-1,3 – 1 шт. - борона зубова БЗС-1   (1992) - 3 шт.; - культиватор причіпний КПС4 (2008) - 1 шт.; - косилка роторна КРН 2,1 (1992) - 1 шт.; - розкидач добрив РОУ-6 (1990) - 1 шт.; - оприскувач ПОУ – 1 шт. - макети меліоративних машини, плакати; - макет будови двигуна Д 21 (2019) – 1 шт.; - макет будови ходових агрегатів – 2 шт.; - макет будови КПП – 1 шт.; Коса FSA 90 (2019) – 1 шт.; Пила MSA 160 T (2019) – 1 шт.; Пила MSA 200 C-BQ (2019) – 1 шт.; Зарядний пристрій AL 300 (2019) – 1 шт.; Акумулятор АР 300 (2019) – 1 шт.; Ранцевий акумулятор АR 2000 (2019) – 1 шт.; Пила MS 180 C-BE (2019) – 1 шт.; Пила MS 230 C-BE (2019) – 1 шт.; Пила MS 250 (2019) – 1 шт.; Пила MS 260 (2019) – 1 шт.; Пила MS 361 (2019) – 1 шт.; Пила MS 651 (2019) – 1 шт.; Пила MS 201 TS-M (2019) – 1 шт.; Висоторіз HT 103 (2019) – 1 шт.; ЕлектроПила MSE 250 C-Q  (2019) – 1 шт.; Бензокоса FS 250 (2019) – 1 шт.; Кущоріз FS 450K (2019) – 1 шт.; Електрокоса FSE 52 (2019) – 1 шт.; Електрокоса FSE 60 (2019) – 1 шт.; Електрокоса FSE 81 (2019) – 1 шт.; KM 55R (2019) – 1 шт.; мотокоса (2019) – 2 шт.; грунтофреза (2019) – 1 шт.; Обприскувач SR 450 (2019) – 1 шт.; Мотобур ВТ 131(2019) – 1 шт.; Шнек для посадки рослин (2019) – 1 шт.; Окуляри захисні (2019) – 1 шт.; Навушники (2019) – 1 шт.; Захист обличчя (2019) – 1 шт.; Шолом захисний (2019) – 1 шт.; Рукавиці робочі (2019) – 1 шт.; Комбінезон захисний (2019) – 1 шт.; Куртка робоча (2019) – 1 шт.; Захист від порізів (2019) – 1 шт.; Чоботи гумові (2019) – 1 шт.; Шини для чобіт (2019) – 1 шт.; Колун (2019) – 1 шт.; Струбцина (2019) – 1 шт.; Державка (2019) – 1 шт.; Насадка для шини (2019) – 1 шт.; Заточний станок  (2019) – 1 шт.; Патрубок  (2019) – 1 шт.; - Монтажний інструмент. (2019) – 1 шт.

Відеопрезантація - Матеріально-технічне забезпечення ОП 205 "Лісове господарство"

Відеопрезантація - Інфраструктура ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ