Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

ПЛАН РОБОТИ вченої ради факультету економіки і природокористування на 2020-2021 н.р.

ПЛАН РОБОТИ

вченої ради факультету економіки і природокористування

на 2020-2021 н.р.

 

№ п/п

Питання, що виносяться

на порядок денний

Термін проведення

Відповідальні

1

1.1. Розгляд і затвердження плану роботи вченої ради факультету на 2020-2021 н.р.

1.2. Розгляд і затвердження плану роботи методичної ради факультету на 2020-2021 н.р.

серпень

Ярема Л.В.

Герчанівська С.В.

Зав. кафедр

2

2.1. Про розвиток та основні завдання факультету на 2020-2021 н.р.

2.2. Про підсумки профорієнтаційної роботи на денній та заочній формах навчання

2.3. Про участь у проведенні Дня відкритих дверей

вересень

Ярема Л.В.

Зав. кафедр

3

3.1. Про підсумки наукової роботи на факультеті

3.2. Звіти здобувачів наукового ступеня кандидата наук

жовтень

Ярема Л.В.

Зав. кафедр

4

4.1. Про роботу студентських наукових гуртків

4.2. Про підготовку студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах

4.3. Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії

листопад

Ярема Л.В.

Зав. кафедр

5

5.1. Аналіз стану наукової, науково-методичної та організаційно-виховної роботи на факультеті

5.2. Звіти завідувачів навчальними аудиторіями та кабінетами про виконання планів роботи навчальних кабінетів закріплених за кафедрами економіки підприємства; обліку і аудиту; екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування

грудень

Ярема Л.В.

Зав. кафедр

Зав. кабінетами

6

6.1. Підведення підсумків зимової заліково-екзаменаційної сесії

6.2. Про стан підготовки до ІІ семестру навчального року

6.3. Про підсумки захисту дипломних робіт студентами денної форми навчання ОС  «Магістр»

січень

Ярема Л.В.

Зав. кафедр

7

7.1. Звіт про стан наукової, методичної та організаційно-виховної роботи на кафедрах екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування, гуманітарних дисциплін

лютий

Ярема Л.В.

Зав. кафедр

8

8.1. Звіт про стан наукової, методичної та організаційно-виховної роботи на кафедрі обліку і аудиту

8.2. Про хід підготовки до проведення тижнів кафедр

8.3. Про підготовку до проведення щорічної студентської науково-практичної конференції на тему: «Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку сільських територій»

березень

Ярема Л.В.

Зав. кафедр

9

9.1. Звіт про стан наукової, методичної та організаційно-виховної роботи на кафедрі економіки підприємства

9.2. Про підсумки студентської щорічної науково-практичної конференції: «Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку сільських територій»

9.3. Про кадрове забезпечення факультету

квітень

Ярема Л.В.

Заступник декана

10

10.1. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії

10.2. Про затвердження освітньо-професійних  програм і навчальних планів за спеціальностями

10.3. Про розподіл педагогічного навантаження на ОС «Бакалавр» і «Магістр» на 2020-2021 н.р.

травень

Ярема Л.В.

Заступник декана

Зав. кафедр

11

11.1. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії

11.2. Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій

11.3. Аналіз виконання індивідуальних планів НПП факультету за 2020-2021 н. р.

11.4. Звіт декана факультету за 2020-2021 н.р.

червень

Ярема Л.В.

Зав. кафедр

 

Оновлені публікації

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ