ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Факультет економіки і природокористування 

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями "МАГІСТР" та "БАКАЛАВР"

зі спеціальностей:

051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
242 - ТУРИЗМ

Детальніше про вступ

Вчена рада факультету економіки і природокористування

План роботи вченої ради

на 2020-2021 н.р.

на 2021-2022 н.р.

на 2022-2023 н.р.

на 2023-2024 н.р.

Персональний склад вченої ради 

Ярема Л.В.

к.е.н., голова вченої ради факультету

Герчанівська С.В.

к.е.н., секретар вченої ради факультету

Жибак М.М.

д.е.н., професор кафедри економіки і менеджменту

Судомир С.М.

д.е.н., професорка кафедри економіки і менеджменту

Боднар О.В.

к.е.н., доцентка кафедри обліку і аудиту

Христенко Г.М.

к.е.н., доцентка кафедри економіки і менеджменту, завідувачка навчального відділу

Гурська І.С.

к.е.н., доцентка кафедри економіки і менеджменту, завідувачка кафедри економіки і менеджменту

Луговий Б.Є.

к.і.н., доцент кафедри гуманітарної освіти і туризму, завідувач кафедри гуманітарної освіти і туризму

Павлів О.В.

к.вет.н., завідувач кафедри екології, охорони навколишнього середовища і збалансованого природокористування

Сливінська О.Б.

к.е.н., доцентка кафедри обліку і аудиту, завідувачка кафедри обліку і аудиту

Герасимів З.М.

к.геогр.н., доцентка кафедри гуманітарної освіти і туризму

Федуняк І.О.

к.е.н., доцент кафедри економіки і менеджменту

Островська Н.Д.

к.пед.н., доцентка кафедри гуманітарної освіти і туризму

Гловин Н.М.

к.пед.н., доцентка кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування

Кривокульський А.С.

Голова студентської ради факультету

 

Вчена рада факультету економіки природокористування створюється для розгляду найважливіших питань діяльності факультету та є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п’ять років.

Вчена рада факультету розглядає питання щодо:

 -  визначення стратегії розвитку факультету та його структурних підрозділів;

 - раціонального використання матеріально-технічної бази факультету при необхідності;

 - забезпечення виконання умов державного замовлення та інших Договорів на підготовку фахівців з вищою освітою;

 -  забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців;

 - схвалення навчальних програм та планів підготовки фахівців, які затверджуються директором інституту і звіту структурного підрозділу;

 - визначення методики викладання навчальних дисциплін, організаційних питань навчально-виховної і наукової роботи;

 - внесення пропозицій вченій раді інституту щодо удосконалення структури факультету;

 -  визначення заходів матеріального і морального стимулювання праці;

 -  визначення тем наукових досліджень та затвердження звітів про їх виконання;

 - внесення на розгляд вченої ради інституту пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента;

 - обрання на посаду таємним голосуванням старших викладачів, асистентів та вносить на розгляд вченої ради інституту кандидатури на обрання таємним голосуванням на посади доцентів, професорів і завідувачів кафедрами;

 - внесення на розгляд вченої ради інституту кандидатур претендентів на вакантну посаду декана;

- рекомендацій вченій раді інституту робіт студентів, науково-педагогічних працівників на здобуття премій, іменних стипендій, участь у конкурсах тощо;

 - рекомендацій вченій раді інституту кандидатур для відзначення державними та урядовими нагородами;

 - рекомендує до видання тести, конспекти лекцій, навчально-методичні матеріали, навчально-методичні вказівки, збірники наукових праць, тези доповідей (повідомлень), матеріали конференцій тощо;

 - рекомендацій до розгляду навчально-методичною, вченою радами інституту підручників, навчальних посібників та монографій;

 - інших питань діяльності факультету відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту інституту відповідно до своїх повноважень.

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ